Best pecha kucha at Farmasidagene!

PhD student Elin Ngo won the best pecha kucha presentation at Farmasidagene 2018. Congratulations! 

The winner Elin Ngo.

Photo: private 

At this years Faramsidagene, PhD student Elin Ngo won the price for the best pecha kucha presentation, voted by participants. The title of her presentation was: Jeg skal hjelpe deg, Elisabeth! – Om svangerskapskvalme, farmasøyter og mobilappen MinSafeStart. 

Congratulations, Elin! 

Elin giving her presentation. 
Photo: private

 

Published Nov. 23, 2018 1:15 PM - Last modified Nov. 23, 2018 1:17 PM