Anne Gyri Gløersen joins PharmaSafe

Today Anne Gyri Gløersen joins PharmaSafe. Welcome! Below, Anne Gyri presents herself. 

Jeg er utdannet Cand. Pharm. fra Universitetet i Oslo i 1992.

Min første stilling var i det engelske legemiddelfirmaet Wellcome der jeg arbeidet med registrering av firmaets nye legemidler i Norge.

Deretter arbeidet jeg noen år på apotek før jeg ble lærer på en apotekteknikerlinje. I 2005 tok jeg eksamen i pedagogikk og har siden hatt enkelte timer med undervisning og vært sensor på videregående skoler ved siden av andre stillinger.

Fra 2008 arbeidet jeg 10 år i Helfo med informasjon, oppgjør og kontroller knyttet mot refusjon og blåreseptordningen. Jeg har også erfaring fra fagavdelingen i en apotekkjede.

Nå gleder jeg meg til å ta fatt på nye utfordringer der jeg håper å få nytte av mine ulike erfaringer i arbeidslivet som farmasøyt.

Published Nov. 1, 2019 7:00 AM - Last modified Nov. 1, 2019 1:38 PM