Hilde Samdal and Helle Wallach Kildemoes joins PharmaSafe

Today Hilde Samdal and Helle Wallach Kildemoes joins PharmaSafe. Welcome! Below, Hilde and Helle presents themselves.

Image may contain: Glasses, Face, Hair, Glasses, Eyewear.

Foto: Helle Wallach Kildemoes                                                      Foto: Hilde Samdal

Helle Wallach Kildemoes

Based on my Ph.D. in health science and pharmacoepidemiology (2008) and my Master of Public Health (2001) I became researcher and Associate Professor at the University of Copenhagen (CPHU), with pharmacoepidemiology as my main research area. My research focus has been societal and medical forces driving drug prescribing which requires innovative analytical approaches. I have much appreciated project collaboration with internal and external research colleagues, including research seminars as to Danish research projects regarding Mother-Child health based on data from the Danish National Birth Cohort registry.

In 2016 I opted to change career for a position as senior advisor within pharmacoepidemiology and pharmacovigilance at the Danish Medicines Agency with tasks as to the European Medicines Agency’s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee e.g. risk minimization measures discussions regarding different teratogenic effects of using valporate acid during pregnancy.

I really look forward to getting back to research as part of the dynamic PharmaSafe group, contributing to the research on how medications under pregnancy may act on the offspring. I also look forward to exploring  Norway during my affiliation to the University of Oslo.   

 

Hilde Samdal 

Jeg er utdannet Master i farmasi fra Universitetet i Tromsø i 2004 og reseptar fra Høgskolen i Oslo i 1998.

Min første jobb som reseptarfarmasøyt var på apotek. Etter 2,5 år startet jeg på masteren i Tromsø, og fortsatte å jobbe litt på apotek ved siden av. Som nyutdannet master startet jeg i vikariat som praksiskoordinator ved Farmasøytisk Institutt.

Sommeren 2006 startet jeg i ny jobb på Legemiddelverket. Først jobbet jeg med å saksbehandle søknader om å oppdatere preparatomtaler og pakningsvedlegg med ny sikkerhetsinformasjon, men etter ca 2 år fikk jeg nye oppgaver knyttet til meldesystemet for legemiddelbivirkninger og legemiddelovervåking. Ved siden av jobben på Legemiddelverket hadde jeg i perioden 2006-2016 en 20 % bistilling knyttet til studentenes apotekpraksis ved Institutt for Farmasi ved universitetet i Tromsø.

Nå gleder jeg meg til å starte i en 20 % stilling knyttet til regulatorisk farmasi. Det blir fint å få bruke kunnskapen min i undervisning igjen.

Published Mar. 2, 2020 8:18 AM - Last modified Mar. 4, 2020 8:30 AM