UiOLifeScience Summerstudent at PharmaSafe!

UiOLifeScience Summerstudent, Kristin Strenger Rosnes joins PharmaSafe! Below, Anne Gyri presents herself. 

Image may contain: Person, Hair, Face, Facial expression, Smile.

Foto: Privat

Jeg har nettopp fullført studiet i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, og i min masteroppgave undersøkte jeg samsvaret mellom ulike metoder for å diagnostisere underernæring blant pasienter ved Ernæringspoliklinikken, Oslo Universitetssykehus. Ved siden av studiene har jeg siste halvannet året har ledet kurs for vektreduksjon ved Aker sykehus, i tillegg til at jeg jobber på et sykehjem. 

Nå gleder jeg meg til å delta seks uker på prosjektet «Medication Information Sources and needs among women and HCP» denne sommeren, og jeg er spent på å få fordype meg i et nytt fagfelt. 

 

   

Published Aug. 10, 2020 3:39 PM - Last modified Aug. 10, 2020 3:39 PM