Vi skal bidra med forskning på COVID-19!

Hedvig Nordeng har fått midler til et internasjonalt prosjekt for å forske på COVID-19.

 

Les mer her:

https://www.mn.uio.no/farmasi/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/hedvig-nordeng-far-millionar.html

Image may contain: Person, Hair, Blond, Hairstyle.

Foto: Privat

Published May 12, 2020 2:29 PM - Last modified May 12, 2020 2:29 PM