Ny PharmaSafe-artikkel publisert!

Ny artikkel fra PharmaSafe oppsummerer hva vi vet om medisinbruk i svangerskapet og risiko for barnekreft.

Image may contain: Liquid, Drinkware, Glass bottle, Solution, Fluid.

Photo: Colourbox

Vår gjennomgang av over 100 studier på mors medisinbruk i svangerskapet og risiko for barnekreft viser at studiene er metodologisk sett svært heterogene. Dermed blir de også vanskelige å sammenligne. Les intervju med stipendiat Sarah Hjorth hvor hun oppsummerer våre råd om hvordan slike studier bør utføres slik at vi kan sammenligne og dra nytte av funnene: https://titan.uio.no/farmasi/2021/vanskeleg-samanlikna-forsking-om-kvifor-barn-far-kreft?utm_campaign=fai&utm_medium=barnekreft&utm_source=fai.​

Published Aug. 11, 2021 10:26 PM - Last modified Aug. 27, 2021 8:29 AM