We start 2021 with two new publications. Enjoy!

Image may contain: Microphone, Street fashion, Smile, Neck, Fashion.

1)     Ceulemans M, Foulon V, Ngo E, Panchaud A, Winterfeld U, Pomar L, Lambelet V, Cleary B, O'Shaughnessy F, Passier A, Richardson JL, Hompes T, Nordeng H. Mental health status of pregnant and breastfeeding women during the COVID-19 pandemic - a multinational cross-sectional study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021 Jan 21. doi: 10.1111/aogs.14092.

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aogs.14092

 

 

2)     Utvikling av opplæringspakke for nyansatte sykehusleger i legemiddelsamstemming - med fokus på dokumentasjon og kildebruk.  Kristin Fladstad Heier, Yvonne Andersson, Anne Gerd Granås. Norsk farmasøytisk tidsskrift, 26.01.2021

www.farmatid.no/artikler/utvikling-av-opplaeringspakke-nyansatte-sykehusleger-legemiddelsamstemming-med-fokus-pa <https://www.farmatid.no/artikler/utvikling-av-opplaeringspakke-nyansatte-sykehusleger-legemiddelsamstemming-med-fokus-pa> ​

Published Jan. 29, 2021 2:10 PM - Last modified Apr. 30, 2021 6:13 AM