Disputations

Previous

Time and place: Jan. 20, 2017 12:15 PM, Blått auditorium, Øyeavdelingen, Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus

M.Sc. Stefania Salvatore ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Application of functional data analysis (FDA) to weekly wastewater data.