Svangerskapslengden påvirker barnets DNA

Forskere har funnet ut at tida i mors mage er viktigere enn hva man tidligere har trodd.

Image may contain: Glasses, Hair, Face, Eyewear, Glasses.

Foto: Terje Heiestad

Tidlig fødte barn har større sjanse for å få problemer som pustebesvær, øye- og lungesykdommer, og motoriske utfordringer, enn barn som er født rundt termin.

Les intervjuet med Ragnhild Eskeland om her.

Published May 29, 2020 12:43 PM - Last modified May 29, 2020 12:44 PM