Infrastruktur ved enhetene

Bølgelaben på Matematisk institutt. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

 

MN-fakultetet har mange, tunge eksperimentelle fagmiljøer som er avhengige av omfattende og kostbar forskningsinfrastruktur. De største infrastrukturenhetene krever teknisk personale med spesialkompetanse på drifting av enheten. Flere av infrastrukturenhetene fungerer som teknologiplattformer og yter service også til eksterne forskningsmiljøer (kjernefasiliteter).

Publisert 12. okt. 2011 11:01 - Sist endret 27. okt. 2017 12:52