English version of this page

Infrastruktur ved enhetene

Det matematisk naturvitenskapelige fakultetet har mange, tunge eksperimentelle fagmiljøer som er avhengige av omfattende og kostbar forskningsinfrastruktur.

Våre største infrastrukturenheter krever teknisk personale med spesialkompetanse på drifting av enheten. Flere av infrastrukturenhetene fungerer som teknologiplattformer og yter service også til eksterne forskningsmiljøer (kjernefasiliteter).

Fullstendig oversikt over våre forskningsinfrastrukturer finnes du på våre engelske nettsider

Publisert 12. okt. 2011 11:01 - Sist endret 14. juni 2022 13:29