Andreas Drolsum Haraldsrud

Lecturer - Studies Section
Image of Andreas Drolsum Haraldsrud
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sem Sælandsvei 24 Fysikkbygning øst 0371 OSLO
Postal address Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations Faculty of Mathematics and Natural Sciences (Student)

Publications

  • Haraldsrud, Andreas Drolsum & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2018). Programmering for fysikkens skyld. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  80(3), s 70- 75
  • Haraldsrud, Andreas Drolsum; Sveinsson, Henrik Andersen & Løvold, Henrik Hillestad (2020). Programmering i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034287.  320 s.
  • Haraldsrud, Andreas Drolsum (2017). Programmering og modellering: Naturvitenskapelig programmering for videregående skole. Realfagsforlaget SA.  ISBN 978-82-690913-0-4.  202 s.
  • Haraldsrud, Andreas Drolsum (2021). Erfaringer fra lærerkurs og bruk av kompetansepakker.
  • Haraldsrud, Andreas Drolsum & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2021). Ressurser for lærere og kompetansepakker: Innhold og ideer bak.
Published Aug. 17, 2018 10:34 AM - Last modified Jan. 10, 2020 7:56 AM