CaNoRock

Om prosjektet

Universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og UNIS har i samarbeid med Andøya Space Center (ASC) og NAROM initiert har et lO—årig strategisk samarbeid mellom Norge og Canada — CaNoRock (2010—2020). På kanadiske siden er det U. Alberta, U. Calgary og U. Saskatchewan som deltar. Programmet er vitenskapelig motivert og utveksling av studenter innen romfysikk- og teknologifag er en meget viktig del av dette. Med støtte fra Norsk Romsenter og Canadian Space Agency har vi gjennomført rakettkurs med en ukes varighet en til to ganger årlig på Andøya Space Center siden 201 l . Prosjektet har hatt en positiv effekt på studentrekruttering til MSc ved de involverte lærestedene, og til utvekslingsprogrammet Norway-Canada Space Mission Training Program (2017- 2020). NTNU og EIDEL er nye samarbeidspartnere i prosjektet og vi har som mål å prototype en : International Space Master.

Andøya Space Centre, NAROM, UiO og UiT utgjør drivkreftene på norsk side. Ved UiT er feltuken på Andøya en integrert del av semesterkurset FYS 3000 (10 studiepoeng). UiO tilbyr rakettkurset på Andøya som et eget kurs (Fys 2280; 5 studiepoeng).

Det er en forutsetning for de norske deltagerne at de er tatt opp på et av de studiepoenggivende kursene nevnt over. De kanadiske studentene blir kreditert ved at de tar Fys2280 i Oslo.

Mål

CaNoRock er et målrettet undervisningssamarbeid mellom norske og kanadiske universiteter for å øke rekrutteringen til romfysikk og romrelaterte teknologifag. l 20l8 skal vi tilby en intensiv feltuke på Andøya Space Centre (ASC) for 20 norske studenter.

Finansiering

Norsk Romsenter

Samarbeid

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø

The University Centre in Svalbard

Andøya Space Center

Norwegian Center for Space Related Education

The Norwegian University of Science and Technology

Eidsvoll Electronics AS

The University of Saskatchewan

The University of Alberta

The University of Calgary

Canadian Space Agency

Norwegian Space Centre

 

Les mer om prosjektet på engelsk websiden: https://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/projects/4dspace/education/03_canorock.html

Publisert 14. aug. 2018 11:07 - Sist endret 14. aug. 2018 11:07

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere