Cluster for accelerator technology (CATE)

CATE tilbyr bedrifter i Norge, Sverige og Danmark et kompetanseutviklingsprogram innen akseleratorteknologi

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

CATE er et interregionalt samarbeidsprosjekt initiert av forskere ved Universitet i Oslo, Universitetet i Lund og Århus Universitet.

Prosjektet tar sikte på å øke regionens bedrifters kompetanse innen avansert akseleratorteknikk. Dette skal skje ved å skape arenaer for samarbeide mellom universitetene og ved å kunne tilby emner og trening innen akseleratorteknikk. Dette er særlig viktig med tanke på å gjøre lokale bedrifter konkurransedyktige leverandører til store planlagte akseleratorsentre som ESS og MAX IV.

CATE vil starte med å kartlegge og identifisere hvilke virksomheter som vil ha utbytte av et kompetanseutviklingsprogram. Kompetanseutviklingen kommer til å bestå av attraktive emner, først og fremst innen akseleratorteknikk. Noen foretak vil også gis muligheten til å utvikle en akseleratormodul under veiledning av eksperter fra regionens universiteter og CERN.

Næringslivskontakten vil dessuten kunne bidra til å forsterke relasjonen mellom akademia og forretningsliv og bidra til forskningsbasert innovasjon.

Prosjektet er finansiert gjennom EUs regionale utviklingsfond.

Publisert 29. mars 2011 10:13 - Sist endret 31. okt. 2022 15:54