COMPET

COMPET er et forskningsprosjekt som skal implementere en pre-klinisk MRI kompatibel PET-skanner med høy oppløsning og høy sensitivitet.

Om prosjektet

Mål

Bygge et PET-skanner for pre-klinisk forskning med:

  • Høy oppløsning
  • Høy sensitivitet
  • MRI kompatibel

Resultater

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert med midler fra Norsk Forskningsråd (http://www.forskningsradet.no/) og The Swiss National Science Foundation.

Samarbeid

Emneord: PET, Medical Instrumentation, Image Reconstruction, Simulation, Electronics, FPGA, MRI
Publisert 3. feb. 2011 12:23 - Sist endret 23. juni 2020 11:30

Kontakt

Erlend Bolle (erlend.bolle@fys.uio.no)

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere