Eksperimentell partikkelfysikk - for alle

 

Eksperimentell partikkelfysikk er inne i en veldig spennende tid. Etter lange forberedelser kan vi endelig analysere kollisjonsdata ved LHC. De kommende årene vil mest sannsynlig kaste lys over noen av de store spørsmålene knyttet til massens opprinnelse og utvidelsene av Standardmodellen.  

EPF gruppen har gjennom mange år jobbet aktivt med å formidle resultater fra eksperimentene ved CERN. Noen av våre aktiviteter:

  • Gruppen har en ledende rolle i The International Particle Physics Outreach Group (IPPOG)

  • Masterclass – internasjonalt skoleprosjekt for videregående skoler

    • Zpath – øvelsesmåling av Z-boson massen utviklet av medlemmer av EPF gruppen

  • Partikkeleventyret – norsk utgave av den internasjonale partikkelfysikk portalen

  • Populærvitenskapelige foredrag og artikler

 

Aktuelt om eksperimantell partikkelfysikk

Lær mer om partikkelfysikk

  • ATLAS populærvitenskapelig publikums side

 

Forskere ved EPF

Forskningsprosjekter

Forskningsmiljøer

Studier der du lærer mer om partikkelfysikk


 

Ressurser om partikkelfysikk