English version of this page

Høyintensitets protondrivere - ESS

European Spallation Source (ESS), som planlegges bygget i Lund i Sverige, vil bli verdens kraftigste nøytronkilde og forventes å bli et viktig verktøy innenfor en rekke forskningsfelter, som material- og nanovitenskap, biovitenskap, medisin og farmasi, samt industrielle anvendelser. Regjeringen har besluttet at Norge tar sikte på å bli medlem av og bidra til oppbyggingen av ESS, som forventes å komme i drift ca. 2020.

Vi studerer sikkerhetskritiske systemer for protondriveren ved ESS (European Spallation Source).

Om prosjektet

Universitetet i Oslo vil delta i utviklingen av den meget kraftige protondriveren for ESS, og bidra med bidrag til strålefysikk samt kritiske systemer for maskinbeskyttelse.
Denne forskningsaktiviteten mot ESS vil gi Universitetet i Oslo og Norge viktig kompetanse i design og operasjon av høy-intensitet protondrivere. Denne kompetansen kan potensielt bli viktig for studier av akseleratordrevne kjernereaktorer (ADS), for eksempel ADS med Thoriumreaktorer.

Finansiering

Dette prosjektet er resultat av en felles finansiering fra ESS og fra Norges Forskningsråd under SYNKNOYT programmet.

Ekstern link

European Spallation Source

http://europeanspallationsource.se/accelerator

Emneord: ESS
Publisert 4. nov. 2014 09:24 - Sist endret 4. nov. 2014 21:47

Kontakt

1. amanuensis Erik Adli

erik.adli [at] fys.uio.no

Deltakere

  • Erik Adli
  • Riccard Andersson
  • Dr. Annika Nordt
Detaljert oversikt over deltakere