Plankton i turbulente omgivelser

Turbulens i naturen er en effektiv blandingsmekanisme og kan også bidra til å påvirke mikroorganismers tilgang til føde. Et lavt turbulensnivå kan være en fordel for plankton ved å bringe bytte og byttedyr i nærheten av hverandre, men FOR sterk turbulens kan være en ulempe ved å forhindre at byttet blir fanget.

Publisert 10. feb. 2011 16:26 - Sist endret 23. jan. 2019 20:18