Deltakere i Turbulent transport i magnetisert plasma

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hans Pecseli Professor emeritus +47 22855637 hans.pecseli@fys.uio.no turbulens, plasmafysikk, romfysikk, fluidmekanikk, bølger
Jan Karsten Trulsen Professor emeritus +47 22856540 j.k.trulsen@astro.uio.no Astronomi og astrofysikk, Solfysikk