2012-02-15: Referat fra ekstraordinært møte i Fysisk fagutvalg (Konstituerende møte for våren)

 

 1. Vervbesetning:

  1. Interne verv:

   1. Lynevalueringsansvarlig: Yngvil

   2. Varareferenter: 1. Luis, 2. Live.

   3. Webmaster: Kristine

   4. Arkivar: Jan Fredrik

   5. Skapansvarlig: Emilie og Sigve

   6. IT-sjef: Håkon

   7. Blæstsjef: Kari

   8. Lesesalsmajor: Fredrik

  2. Eksterne verv:

   1. Studie-, administrasjons- og forskerutdanningsutvalget (SUFU): Eva representant, Yngvil vara.

   2. Tilsettingsutvalget (TU): Wilhelm representant, Jonas vara.

   3. Formidlings- og profileringsutvalget (FoPU): Emilie representant, Luis vara.

   4. Fysikkbyggets venners venn (FBVV): Fredrik og Mathilde.

   5. Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU): Emilie representant, Jørgen vara.

   6. Likestillingsutvalget (LU): Håkon representant, Kari vara.

 1. Møtetid. Det viser seg veldig vanskelig å finne en møtetid som passer for alle. Vi lander på onsdager kl. 09.15. Yngvil tar med knask til første møte, som blir onsdag den 22. februar 09.15 på kontoret.

 2. Forslag for våren.

  1. MEK1100: Vi mener fremdeles at MEK1100 er uholdbart i sin nåværende form. Det overlapper i alt for stor grad med MAT1110, og de 10 studiepoengene kunne vært utnyttet mye bedre i FAM-graden. Programrådsleder har tidligere sagt at han skal få et møte der han skal diskutere det. Yngvil tar det opp med ham og spør hvor saken ligger.

  2. Spillkvelder: Kari vil gjerne hjelpe til, i tillegg til Kristine og Luis.

  3. Regnelørdager: Vi vil gjenta suksessen fra el-mag i høst. Vi vil planlegge det i bedre tid. Vi vil hvertfall dekke FYS-MEK, og muligens også ta med FYS2130 og FYS2140. Vi ser for oss å gjøre arrangementet grillvennlig.

  4. Vi skal evaluere fag som alltid.

  5. Bibliotekssaken skal følges opp videre.

  6. Dekning i kantina skal følges opp videre; Fredrik og Håkon tar det. Dersom routeren ikke er oppe innen midten av mars, så vil vi purre.

  7. Oppdaterte statutter for Lillefy. Eva og Fredrik tar tak i dette. Det gjelder å finne en balanse mellom at de er leselige og rimelig vennlige, og at de er dekkende.     

Av Jørgen Eriksson Midtbø, sekretær
Publisert 22. feb. 2012 10:03 - Sist endret 8. juli 2012 14:14