2012-02-22: Referat fra møte i Fysisk fagutvalg

 1. GAD

  1.  Godkjent

 2. GAR

  1. Godkjent

 3. Post

  1. Ingen post

 4. Møte

  1. Eva og Yngvil skal på instituttstyremøte i morgen, torsdag. En del saker om ansettelser.

 5. Spinntur

  1. Alt under kontroll, Jonas ser på oppgavene. Jonas fikser gave til foreleser, Yngvil og Eva handler på fredag.
 6. Spillkveld

  1. Spillkveld i kveld, med biljardturnering. Kristine har kontroll.

 7. Regneverksted

  1. Bestemmer oss for fys-mek (og Svingninger og bølger) lørdag 2. juni og prøve kvantefysikk lørdag 9. juni. Må få tak i mange gruppelærere i FYS-MEK, prøve å få til grilling etterpå.

 8. Kontakt med ITA

  1. Prøve å få kontakt for å få gitt beskjeder om ting som skjer, og få beskjed om det som skjer der borte. Kristine er kontaktperson. Prøve å få kontakt med fagutvalget for meteorologi også. Eva prøver å få informert om hva vi gjør på til studentforeningene tilknyttet fysikk.

 9. NFK

  1. Det er NFK 9.-11. mars her på bygget (noffo.no og facebook) Konferansen koster ingenting, det blir servert mat her som er gratis, bortsett fra festmiddagen på lørdag som koster 150kr. Meld dere på konferansen på facebookhendelsen eller til Jonas, For festmiddag: Meld fra til Jonas.

  2. Trenger hjelp underveis. Mat, handling, nattevakter. Helén kan kanskje være nattevakt, Wilhelm kan kanskje fra lørdag til søndag. Yngvil og Mathilde hjelper til med frokost/måltider, Fredrik Hjelper til med handling.

 10. Studentundersøkelse

  1. Gjort litt, Håkon og Jonas prøver å svare på den og ser hvordan den ser ut, og sender først ut til fagutvalget for korrektur og gjennomlesing, og så ut til alle bachelorstudenter på fysikk i begynnelsen av mars.

 11. Biblioteket

  1. Der skjer det egentlig ingenting foreløpig. Høre med folk som sitter i instituttstyret.

 12. Knask

  1. Kari tar med neste gang

 13. Evt

  1. Eva er borte neste uke, Yngvil leder møtet.

  2. MSNU vil ha bilder. Yngvil finner noen fra spinnturen i fjor.

Publisert 29. feb. 2012 09:43 - Sist endret 23. mai 2012 09:14