2012-02-29: Referat frå møte i Fysisk fagutval

 1. Godkjenning av dagsorden
  1. Godkjent
 2. Godkjenning av referat
  1. Godkjent
 3. Post
  1. Ingen post
 4. Møte
  1. Eva og Yngvil var på instituttstyremøte. Ikke noe spennende å berette.
  2. Wilhelm skal på møte i tilsettingsutvalget, antakelig mandag i neste uke.
 5. Spinntur
  1. Takk til alle som hjalp til! Vi syns det var vellykka.
 6. Fagutvalgsmiddag V12
  1. Yngvil orienterer om hva det går ut på. Det blir foreslått å gjenta suksessen fra i fjor. Da må Yngvil, Eva og Nina snakke sammen først.
  2. Vi må også finne tidspunkt. Mathilde og Emilie lager en doodle!
 7. NFK
  1. Dugnad i biljardrommet førstkommende lørdag.
 8. Studentundersøking
  1. Håkon og Jonas: Ligger bra an. De er klare for å få andre til å gjennomgå den. Hele fagutvalget blir invitert.
 9. Internett i kantina
  1. Det er satt opp en router i biljardrommet, men den virker ikke ennå.
 10. Knask
  1. Godkjent! Fredrik tar med neste gang.
 11. Evt.
  1. Biblioteksareal
   1. Fredrik har snakka med DML om å ta i bruk biblioteket fortest muliig, nå som fysisk bibliotek har flytta ut. Vi vil pushe på for å få lov til å bære ut gammelt skrot og bære inn bord på dugnad.
  2. Bokskap
   1. Det må henges opp lapper ved skapene med beskjed om at man må sende mail til skap-admin for å registrere seg. 
   2. Det blir spurt om hvorfor vi ikke tar penger for skapleie. Argumenter mot er at det blir mye administrasjon, og at vi gjerne vil at folk skal bruke bygget - skapene kan være incentiv.
   3. Emilie er skap-admin og tar således ansvar for å henge opp lapper.
  3. Masterpresentasjon
   1. Vi og Fysfor har blitt bedt om å blæste masterpresentasjon for fysisk institutt, som er den 15. mars. Det er åpent for alle, så vi blæster det på alle forelesninger. Kari koordinerer med Fysikkforeningen og sørger for at det blir blæsta på alle nivåer. Husk å nevne at det er pizza og mingling etterpå! Fredrik snakker med SEF. MENA bør også snakkes med - Jan Fredrik snakker med Nebojsa. 
  4. Jonas har fått spørsmål fra NSO om eksempler på "studentaktiv læring", dvs. der studenter gjør ting som kan publiseres i forbindelse med at de tar kurs. Han sender inn Grand Challenge fra FYS-MEK og regndråpeartikkelen fra FYS2130.
Av Jørgen Eriksson Midtbø, sekretær
Publisert 7. mars 2012 09:37 - Sist endret 8. juli 2012 13:36