heinehn

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

  • Forskerstøtte for LENS (gruppe for halvlederfysikk)
  • Administrativ støtte nasjonal infrastruktur NorFab ved UiO
  • LIMS bookingsystem

 

Emneord: SMN, LENS, TeamSMN

Publikasjoner

  • Bondevik, Tarjei; Ness, Heine Håland; Bazioti, Kalliopi; Norby, Truls Eivind; Løvvik, Ole Martin; Koch, Christoph T. & Prytz, Øystein (2019). Investigation of the electrostatic potential of a grain boundary in Y-substituted BaZrO3 using inline electron holography. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP.  ISSN 1463-9076.  21(32), s 17662- 17672 . doi: 10.1039/c9cp02676b

Se alle arbeider i Cristin

  • Ness, Heine Håland; Bondevik, Tarjei & Prytz, Øystein (2018). Basic principle of electron holography.
  • Ness, Heine Håland; Prytz, Øystein & Bondevik, Tarjei (2018). Inline Electron Holography - Theoretical and experimental aspects. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. juni 2018 13:24 - Sist endret 18. juli 2018 14:22