Kristin Hubred Nygård

Bilde av Kristin Hubred Nygård
English version of this page
Telefon 852879
Rom 3203
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 23A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO
Postadresse Gaustadalleen 23A

Arbeidsområde

Forskningsadministrasjon

 • Forskerstøtte for LENS (seksjon for halvlederfysikk)
 • Kontaktpunkt for søknader til nye forskningsprosjekter til EU, NFR og andre. 
  • Søknadsbudsjettering
 • Kontaktpunkt for eksternt finansierte prosjekter 
  • årlige rapporteringer, økonomisk oppfølging, kontakt med andre samarbeidspartnere, kontakt med personal vedrørende tilsettinger, sluttrapportering og arkivering
 • Administrativ støtte for nasjonal infrastruktur NorFab ved UiO
  • LIMS bookingsystem
  • Fakturering
 • Bestiller til Forskerboligkontoret
 • Reisebestilling
 • Arrangementer og seminarer
 • Innkjøper på SMN og Fysisk Institutt
 • Publisist på LENS' og SMNs nettsider
Emneord: SMN, TeamSMN, LENS, NorFab, Forskningsadministrasjon
Publisert 11. mars 2020 09:09 - Sist endret 22. mars 2022 18:24