Maren Charlotte Lithun

Senioringeniør - Instrumenteringslaboratoriet
Bilde av Maren Charlotte Lithun
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

Jeg har ansvar for produktutvikling, inkludert:

  • Utarbeide kravspesifikasjoner
  • Konseptutvikling fra idé til ferdig produkt
  • 3D-modellering 
  • Styrkeanalyse 
  • Teknisk rapportering og kvalitetssikring av mekaniske systemer
     

Bakgrunn

Karrierevei: 
Høst 2016 -                    
Overingeniør ved UiO
 Ansvarsområde: Produktutvikling med hovedvekt på 3D modellering og simuleringer.


Høst 2013 - Høst 2016
Produktutvikler for R&D prosjekt innen olje og gass sektoren, ved Subsea avdelingen til Aker Solutions i Tranby.
Ansvarsområde: Utvikling av verktøy for løfting og trykktesting, fra tidlig konsept til ferdig produkt. Jeg hadde også rolle som test ingeniør. Test ingeniør oppgavene gikk ut på å skrive testprosedyrer, følge opp testing i verkstedet og skrive testrapporter. 

 

Utdanning:
Master i Teknologi (Sivilingeniør) Maskin, prosess og produktutvikling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 
Bachelor i Industriell Design ved Høgskolen i Østfold, med avsluttende bachelor oppgave og siste semester ved Hochschule Wismar.

Emneord: CAD, Simuleringer, Prototyper, Mekanikk, I-Lab
Publisert 17. nov. 2016 13:36 - Sist endret 30. juni 2020 14:16