Andreas Halkjelsvik Mjøs

Stipendiat - Kjerne- og energifysikk
English version of this page
Mobiltelefon +47 45219659
Rom V103
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Gjennom samarbeid mellom UiO og Michigan State University, har en eksperimentell metode, kalt beta-Oslo-metoden, blitt utviklet. Metoden gjør det mulig å oppnå data på astrofysiske reaksjonsrater for eksotiske, nøytron-rike atomkjerner, som er sentrale for å kunne forstå hvordan de tunge grunnstoffene dannes i nukleonsyntesen. 

Den overordnede målsettingen for PhD-prosjektet er utvikling av metoder basert på bayesianske nevrale nettverk (BNN) og gaussiske prosesser (GP) for applikasjoner innen kjernefysisk astrofysikk. Dette innebærer i første omgang dekonvolusjon av komplekse gammaspektre fra beta-Oslo-metoden, og bestemmelse av usikkerheten i eksperimentelle data gjennom bayesiansk analyse. Maskinlæringsmodeller vil også bli utviklet med formål om å oppnå robuste prediksjoner og usikkerheter for kjernefysiske størrelser for eksotiske, ustabile atomkjerner.

Bakgrunn

  • 5-årig sivilingeniør/masterprogram (2015-2020), NTNU, med spesialisering innen teknisk fysikk
  • Masteroppgave "Spontaneous Vortex Phase and Quantum Phase Diagram of Ferromagnetic Superconductors" for QuSpin, NTNU, med Jacob Linder som veileder

Verv

Sekretær for Norsk Fysisk Selskap

Samarbeid

National Superconducting Cyclotron Laboratory (NSCL), Michigan State University, http://www.nscl.msu.edu

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. nov. 2021 13:04 - Sist endret 8. nov. 2021 13:19