Audun Skaugen

Bilde av Audun Skaugen
English version of this page
Rom FV432
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg forsker på den statistiske oppførselen til topologiske defekter i systemer utenfor likevekt. Hittil har jeg studert kvantiserte virvler i Bose-Einstein-kondensater og krystalldefekter i krystaller som blir deformert. I begge systemene er dynamikken dominert av de topologiske defektene. Noen ganger venter vi liknende oppførsel mellom to systemer, eller liknende statistiske egenskaper. Dette lar oss etablere analogier mellom slike systemer.

I Bose-Einstein-kondensater kan vi eksitere såkalt kvanteturbulens, som er preget av kompliserte vekselvirkninger mellom mange kvantiserte virvler. Til tross for at den kvantiserte virvlingen gir en åpenbar forskjell fra klassiske væsker, har kvanteturbulens mange egenskaper som likner den klassiske turbulensen. Dessuten er de diskrete, punktaktige virvlene enklere å studere enn et kontinuerlig virvlingsfelt, som vi må studere i klassiske fluider. Dermed gir kvanteturbulensen et unikt innblikk også i klassisk turbulensteori, som lar oss forklare noen av egenskapene på nye og mer presise måter. I tillegg er disse teoriene eksperimentelt tilgjengelige i kalde atom-systemer.

Undervisning

Bakgrunn

Master i teoretisk fysikk. Oppgaven dreide seg om numeriske beregninger på kvantemekaniske mangepartikkelsystemer. Jeg så på endimensjonale ferromagneter, hvor man venter å se et spesielt svingefenomen kalt magnetiske Bloch-svingninger. Disse prøvde jeg å skinne lys på ved å simulere det fulle mangepartikkelsystemet ved hjelp av en forholdsvis ny metode kalt Time-evolving Block decimation.

Publikasjoner

  • Skogvoll, Vidar; Skaugen, Audun; Angheluta, Luiza & Viñals, Jorge (2021). Dislocation nucleation in the phase-field crystal model. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  103(1), s 014107-1- 014107-8 . doi: 10.1103/PhysRevB.103.014107
  • Rønning, Jonas; Skaugen, Audun; Hernández-García, Emilio; López, Cristóbal & Angheluta, Luiza (2020). Classical analogies for the force acting on an impurity in a Bose-Einstein condensate. New Journal of Physics.  ISSN 1367-2630.  22 . doi: 10.1088/1367-2630/ab95de Fulltekst i vitenarkiv.
  • Skaugen, Audun; Angheluta, Luiza & Vinals, Jorge (2018). Dislocation dynamics and crystal plasticity in the phase-field crystal model. Physical review B (PRB).  ISSN 2469-9950.  97(5) . doi: 10.1103/PhysRevB.97.054113 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Skaugen, Audun; Angheluta, Luiza & Vinals, Jorge (2018). Separation of Elastic and Plastic Timescales in a Phase Field Crystal Model. Physical Review Letters.  ISSN 0031-9007.  121(25), s 255501-01- 255501-05 . doi: 10.1103/PhysRevLett.121.255501 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Skaugen, Audun & Angheluta, Luiza (2017). Origin of the inverse energy cascade in two-dimensional quantum turbulence. Physical review. E.  ISSN 2470-0045.  95(5) . doi: 10.1103/PhysRevE.95.052144 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Skaugen, Audun & Angheluta, Luiza (2016). Velocity statistics for nonuniform configurations of point vortices. Physical review. E.  ISSN 2470-0045.  93(4) . doi: 10.1103/PhysRevE.93.042137
  • Skaugen, Audun & Angheluta, Luiza (2016). Vortex clustering and universal scaling laws in two-dimensional quantum turbulence. Physical review. E.  ISSN 2470-0045.  93(3) . doi: 10.1103/PhysRevE.93.032106

Se alle arbeider i Cristin

  • Skaugen, Audun (2018). A unified perspective on two-dimensional quantum turbulence and plasticity. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. okt. 2014 12:26 - Sist endret 31. jan. 2017 12:55