Eirik Malinen

Bilde av Eirik Malinen
English version of this page
Telefon +47 22855682
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Jeg arbeider hovedsakelig med to prosjekter: Biologisk bildeveiledet stråleterapi og EPR dosimetri. Førstnevnte dreier seg om å benytte medisinsk bildeinformasjon fra for eksempel computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR) og positronemisjonstomografi (PET) i planlegging og oppfølging av kreftbehandling. Slike bilder kan for eksempel inneholde strålebiologisk informasjon, slik at områder i svulster som trenger økt stråledose kan identifiseres. EPR dosimetri omhandler måling av stråledoser ved hjelp av elektron paramagnetisk resonans spesktroskopi. EPR dosimetri er en god metode for dosemålinger der man ikke kan benytte konvensjonelt utstyr slik som ionisasjonskamre. Jeg har spesielt vært interessert dosimetermaterialet litium format, som blant annet har vist seg å være et spennende verktøy ved målinger av tungt ioniserende stråling slik som protoner og tyngre ioner.

Kontrastforsterket cone beam CT og FDG-PET/CT bilder av hunder med spontane svulster i hode/hals-regionen. Rødskalaen angir kontrastmiddelopptak (CBCT) eller druesukkeropptak (PET/CT).

Ta gjerne kontakt via min email-adresse for forslag til masteroppgaver og forskningsoppgaver.

Emneord: biofysikk, medisinsk fysikk, stråleterapi, EPR spektroskopi, medisinsk avbildning, strålingsfysikk, magnetisk resonans, dosimetri
Publisert 4. nov. 2010 12:24 - Sist endret 5. mars 2013 21:09