esperu

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Medisinsk avbildning, med FDG-PET/CT og MR, for diagnostikk og bildeveiledet stråleterapi. Bildeanalyse og klassifisering. Det dynamiske samspillet mellom målt vevsfunksjon, som perfusjon eller metabolisme, og resulterende bilder og deres fortolkning for andre modaliteter.

Mine arbeidsoppgaver innefatter koregistrering av bildemodaliteter, beregning av fysiologiske modeller, samt segmentering av resulterende volumer. Hovedsakelig programert i IDL (Interactive Data Language).  Blandingen mellom de ulike fagfeltene og koblingen mellom klinikk og forskning er interessant og stimulerende, men leter naturlig nok etter min egen lille nisje.

En kort historie om metabolisme

Basis for FDG-PET er målinger av radioaktivt sukker i pasienten. Sukkerets plass i metabolismen synes i ett av de eldste biokjemiske eksperimentene utført av mennesker; å bruke gjærsopp til brygging av diverse alkoholholdige drikker. Siden oppfinnelsen av mikroskopet, og oppdagelsen mikroorganismer, ble det forsket på en mulig forklaring på hvordan druer ble til vin, melk ble til ost og korn ble til øl. Det ble tidlig klart att effektiviteten, mengden alkohol produsert per enhet sukker, avhenger både av mengden tilgjengelig sukker (Crabtree) og oksygen (Pasteur). I visse forhold byttet gjæren til en alternativ sukkerforbrenning mens noen gjærtyper alltid foretrakk den alternative forbrenningen. Senere når man gjorde lignende undersøkelser på kreftceller ble det klart at også disse var av sistnevnte type (Warburg).

Den eksakte mekanismen bak den metabolske endringen varierer fra krefttype til krefttype, men det handler om et evolusjonspress mot mer aggressive celler. For å tilrettelegge for den økte celletettheten kreves både vaskulære og metabolske endringer i vevsfysiologien, som i tur har negative konsekvenser for det nærliggende vevet. Dermed kan begge endringene si noe om aggressiviteten til svulsten, selv om det varierer hvilken som er mest karakteristisk for en viss krefttype. Det er derimot nærliggende å anta att om man klarer segmentere ut en viss del av tumor som indikerer ett dårlig utfall, vil denne regionen også være ett potensielt mål for intensivert behandling.

En enda kortere historie om meg

Begynte med flykonstruksjon men fortsatte med elektronikk. Spesialiserte innen biomedisinsk teknikk men spredte heller til fysikk. Begynte med analyse av byer med endte opp med mennesker. Tenkte 2D var lettest, men sitter i 3D. Jaget etter fisk men fant en øy.

Emneord: biofysikk, magnetisk resonans, biomedisinsk fysikk, medisinsk avbildning, PET/CT, medisinsk fysikk, strålingsfysikk, Metabolomikk
Publisert 31. jan. 2013 11:41 - Sist endret 29. juli 2013 13:45