heineny

Bilete av person
Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde

Faglege interesser

Halvleiarfysikk med fokus på solcelleforsking. Jobbar for det meste med sputring av sinkoksid (ZnO). ZnO er eit materiale som er godt eigna som frontkontakt på solceller sidan det er både gjennomsiktig og kan gjerast leiande. Eg jobbar også med å danne grunne emittarar i silisium ved inn-diffundering av dopantar.

Undervisning

Bakgrunn

2007-2010 B. Sc. i Nanoteknologi ved Universitetet i Bergen

2011-2013 M. Sc. i Materialer, Energi og Nanoteknologi ved Universitetet i Oslo

 

Emneord: SMN

Publikasjonar

 • Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard; Gorantla, Sandeep Madhukar; Lindberg, Per; Jensen, Ingvild Julie Thue; Gunnæs, Anette Eleonora; Galeckas, Augustinas; Diplas, Spyridon; Svensson, Bengt Gunnar & Monakhov, Edouard (2018). Improving carrier transport in Cu2O thin films by rapid thermal annealing. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  30(7) . doi: 10.1088/1361-648X/aaa5f4
 • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Riise, Heine Nygard; Svensson, Bengt Gunnar & Vines, Lasse (2018). Gallium diffusion in zinc oxide via the paired dopant-vacancy mechanism. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  123(5) . doi: 10.1063/1.5000123 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schifano, Ramon; Riise, Heine Nygard; Domagala, J.; Azarov, Alexander; Ratajczak, R.; Monakhov, Edouard; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Vines, Lasse; Chan, K. S.; Wong-Leung, J. & Svensson, Bengt Gunnar (2017). Comparison of the structural properties of Zn-face and O-face single crystal homoepitaxial ZnO epilayers grown by RF-magnetron sputtering. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  121(1) . doi: 10.1063/1.4973342
 • Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard; Gorantla, Sandeep Madhukar; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2016). Thin film Cu2O for solar cell applications. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference.  ISSN 0160-8371.  2016-November, s 2770- 2773 . doi: 10.1109/PVSC.2016.7750156
 • Gan, Jiantuo; Gorantla, Sandeep Madhukar; Riise, Heine Nygard; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Svensson, Bengt Gunnar; Monakhov, Edouard & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Structural properties of Cu2O epitaxial films grown on c-axis single crystal ZnO by magnetron sputtering. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  108:152110(15), s 1- 5 . doi: 10.1063/1.4945985 Vis sammendrag
 • Lindberg, Per Filip; Lipp Bregolin, Felipe; Wiesenhütter, Katarzyna; Wiesenhütter, Ulrich; Riise, Heine Nygard; Vines, Lasse; Prucnal, Slawomir; Skorupa, Wolfgang; Svensson, Bengt Gunnar & Monakhov, Edouard (2016). The effect of millisecond flash lamp annealing on electrical and structural properties of ZnO:Al/Si structures.. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  119(18) . doi: 10.1063/1.4948666 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lindberg, Per Filip; Riise, Heine Nygard; Bergum, Kristin; Svensson, Bengt Gunnar & Monakhov, Edouard (2016). Electronic properties of Au/Cu2O/n-type Si heterojunction for energy conversion. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference.  ISSN 0160-8371.  2016-November, s 2807- 2810 . doi: 10.1109/PVSC.2016.7750164
 • Riise, Heine Nygard; Olsen, Vegard Skiftestad; Azarov, Alexander; Galeckas, Augustinas; Sky, Thomas Neset; Svensson, Bengt Gunnar & Monakhov, Edouard (2016). Local homoepitaxy of zinc oxide thin films by magnetron sputtering. Thin Solid Films.  ISSN 0040-6090.  601, s 18- 21 . doi: 10.1016/j.tsf.2015.09.043
 • Riise, Heine Nygard; Schumann, Thomas; Azarov, Alexander; Hübner, Renè; Skorupa, Wolfgang; Svensson, Bengt Gunnar & Monakhov, Edouard (2015). Formation of Shallow Boron Emitters in Crystalline Silicon Using Flash Lamp Annealing: Role of Excess Silicon Interstitials. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  107 . doi: 10.1063/1.4926661

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bathen, Marianne Etzelmüller; Vines, Lasse & Riise, Heine Nygard (2018). Ina tar valget: halvlederfysikk. Vis sammendrag
 • Grini, Sigbjørn; Borgersen, Jon Arthur; Sky, Thomas Neset; Frodason, Ymir Kalmann; Riise, Heine Nygard & Zimmermann, Christian (2018). Omvisning MENA.
 • Riise, Heine Nygard (2018). Materials and junctions for a novel oxide solar cell.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard & Grini, Sigbjørn (2017). Advanced characterization of solar energy materials and novel solar cell concepts.
 • Kumar, Raj; Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard; Azarov, Alexander; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2017). Impact of post deposition annealing on electrical properties of Cu2O thin films.
 • Kumar, Raj; Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2017). Electrical and optical characterization of p type Cu2O thin film for solar cell applications.
 • Kumar, Raj; Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2017). Impact of post annealing on hydrogen implanted Cu2O thin film for solar cell applications.
 • Riise, Heine Nygard; Aarseth, Bjørn Brevig; Kjeldstad, Torunn; Borgersen, Jon Arthur & Olsen, Vegard Skiftestad (2017). Besøk frå deltakarar i Fysikk-OL.
 • Riise, Heine Nygard; Bathen, Marianne Etzelmüller; Borgersen, Jon Arthur; Grini, Sigbjørn & Johansen, Klaus Magnus H (2017). Besøk frå Nanoskolen 2017.
 • Riise, Heine Nygard; Bathen, Marianne Etzelmüller; Grini, Sigbjørn; Olsen, Vegard Skiftestad & Sky, Thomas Neset (2017). Omvisning MENA.
 • Riise, Heine Nygard; Kjeldstad, Torunn; Sky, Thomas Neset & Borgersen, Jon Arthur (2017). MiNaLab-besøk frå Kongsskogen VGS.
 • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Riise, Heine Nygard (2017). Diffusion of Al in ZnO: the interplay with Zn-vacancies.
 • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Riise, Heine Nygard (2017). Diffusion of Group III Elements in ZnO.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Sky, Thomas Neset; Vines, Lasse; Frodason, Ymir Kalmann; Riise, Heine Nygard; Bjørheim, Tor Svendsen & Svensson, Bengt Gunnar (2016). The dynamic interplay between intrinsic defects and shallow donor dopants (Al and Ga) in ZnO.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Sky, Thomas Neset; Vines, Lasse; Frodason, Ymir Kalmann; Riise, Heine Nygard; Bjørheim, Tor Svendsen & Svensson, Bengt Gunnar (2015). The Interplay between Ga Dopants and Intrinsic Defects in ZnO - Seen from the Diffusion Perspective.
 • Riise, Heine Nygard; Olsen, Vegard S.; Azarov, Alexander; Galeckas, Augustinas; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2015). Structural Characteristics of Homoepitaxial Radio Frequency Magnetron Sputter Deposited Zinc Oxide Thin Films.
 • Riise, Heine Nygard; Schumann, Thomas; Azarov, Alexander; Hübner, Renè; Skorupa, Wolfgang; Svensson, Bengt Gunnar & Monakhov, Edouard (2015). Formation of shallow Boron emitters in crystalline Silicon using Flash Lamp Annealing.
 • Lindberg, Per Filip; Bregolin, Felipe; Riise, Heine Nygard; Wiesenhütter, Katarzyna; Ulrich, Wiesenhütter; Vines, Lasse; Prucnal, Slawomir; Skorupa, Wolfgang; Svensson, Bengt Gunnar & Monakhov, Edouard (2014). Milisecond Flash Lamp Annealing of ZnO/:Al/p-Si structures.
 • Riise, Heine Nygard; Schifano, Ramon; Galeckas, Augustinas; Azarov, Alexander; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2014). A comparative study of annealing effects on Si and Al doped ZnO.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 1. okt. 2013 16:10 - Sist endra 24. mars 2015 09:31