Jaakko Nissinen

Stipendiat
Bilde av Jaakko Nissinen
Telefon (+47) 22 85 50 69
Rom Ø469
Brukernavn
Postadresse Fysisk institutt Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Kvante-Hall effekter; topologiske tilstander og deres faseoverganger; renormaliseringsgruppa. Kvantefeltteori i kondenserte fasers og lavdimensjonal fysikk. Matematisk fysikk.

Undervisning

Vår 2011:

FYS3140 Matematiske metoder i fysikk

Høst 2010:

FYS3110 Kvantemekanikk

Bakgrunn

Jobber som en stipendiat (PhD student) i teoretisk fysikk. M.Sc. 2008 inom fysikk fra Tekniska Högskolan (Helsinki University of Technology), Finland.

 

Emneord: Kvante-Hall effekter, renormaliseringsgruppa., topologiske tilstander og faseoverganger
Publisert 4. nov. 2010 12:28 - Sist endret 10. mars 2011 11:02