Josef Ellingsen

Bilde av Josef Ellingsen
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Som en PhD stipendiat er jeg opptatt av halvlederegenskapene til ZnO og syntese av tynnfilmer ved Molecular Vapour Phase Epitaxy (MOVPE). ZnO er en spennende halvleder av mange grunner, ikke minst fordi det har et stort båndgap på 3.4 eV og en høy exciton bindingsenergi på 60meV. Dette kan føre til blått lys med veldig høy effektivitet. Ved UiO MiNaLab har vi en av verdens mest avanserte MOVPE maskiner for tynnfilmer basert på ZnO. Jeg bruker den i min forskning hvor jeg prøver å kontrollere doping in ZnO ved å endre på båndgap og båndstruktur.

Bakgrunn

Jeg studerte teoretisk fysikk (BSc) og nanoteknologi (MSc) ved University College London og London Centre of Nanotechnology. Da fokuserte jeg mest på kvantemekanikk, faste fasers fysikk, og halvledere (både organiske og uorganiske). Deretter tilbrakte jeg en tid på CNMM ved Tsinghua University i Beijing hvor jeg lærte en del om nanomekanikk og deltok i industrielle sammarbeid. Før jeg startet som stipendiat ved UiO har jeg også jobbet for et kinesisk firma som vitenskapelig konsulent innen energy harvesting basert på piezoelektrisk ZnO. 

 

 

Emneord: Halvledere, MOCVD, SMN, MOVPE, ZnO, Tynnfilm

Publikasjoner

  • Ellingsen, Josef Gert Åsheim; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Azarov, Alexander; Nilsen, Ola & Kuznetsov, Andrej (2020). Al incorporation during metal organic chemical vapour deposition of aluminium zinc oxide. Thin Solid Films.  ISSN 0040-6090.  709 . doi: 10.1016/j.tsf.2020.138245 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Azarov, Alexander; Galeckas, Augustinas; Wendler, Elke; Ellingsen, Josef Gert Åsheim; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2017). Normal and reverse defect annealing in ion implanted II-VI oxide semiconductors. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  122, s 115701 . doi: 10.1063/1.4997847

Se alle arbeider i Cristin

  • Bathen, Marianne Etzelmüller; Bergum, Kristin; Ellingsen, Josef Gert Åsheim; Grini, Sigbjørn; Sky, Thomas Neset & Aarseth, Bjørn Brevig (2017). Omvisning for Arendal VGS.
  • Bergum, Kristin; Borgersen, Jon Arthur; Ellingsen, Josef Gert Åsheim; Frodason, Ymir Kalmann; Galeckas, Augustinas; Ingebrigtsen, Mads Eide; Kuznetsov, Andrej & Sky, Thomas Neset (2017). Omvisning MiNaLab.
  • Bergum, Kristin; Borgersen, Jon Arthur; Ellingsen, Josef Gert Åsheim; Hallén, Anders; Ingebrigtsen, Mads Eide & Kuznetsov, Andrej (2017). Omvisning MiNaLab, Slemdal skole 4. trinn..
  • Frodason, Ymir Kalmann; Bergum, Kristin; Sky, Thomas Neset; Ingebrigtsen, Mads Eide; Borgersen, Jon; Ellingsen, Josef Gert Åsheim; Galeckas, Augustinas & Kuznetsov, Andrej (2017). MiNa-Lab tour highlighting LENS activities.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. jan. 2015 15:11 - Sist endret 21. apr. 2015 15:54

Prosjekter

Forskergrupper