Leif Veseth

Bilde av Leif Veseth
English version of this page
Telefon +47 22855742
Rom 452, Øst
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Teoretisk fysikk

Faglige interesser

Moderne atom- og molekylfysikk. Ultrakalde atomer og molekyler. Molekylspektroskopi.

Bose-Einstein kondensasjon. Mangepartikkel-teori.

Undervisning

Matematiske metoder i fysikk. Termodynamikk og statistisk fysikk.

Gruppeteori og kvantemekanikk. Atom- og molekylfysikk.
 

Emner:

FYS3140 Matematiske metoder i fysikk

FYS2160 Termodynamikk og statistisk mekanikk

Bakgrunn

Cand. real. UiO 1967, Dr. philos UiO 1971, 

Førsteamanuensis Fysisk institutt, UiO, 1973, professor fra 1993.

Lengre forskningsopphold ved University of California, Berkeley,

University of Virginia, Charlottesville, Kungliga tekniska Høgskolan, Stockholm,

Universitetet i Aarhus, Universitetet i Firenze (LENS).

Samarbeid

Fysisk institutt, Universitetet i Ulm, Tyskland

 

Emneord: Atomfysikk, Teoretisk fysikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Veseth, Leif (2011). Lecture notes on the spectroscopy of diatomic molecules.
  • Veseth, Leif (2011). Lectures on group theory: The Rotation Group R3 and the Special Unitary Group SU2, with Applications to Molecular Rotation.
  • Veseth, Leif (2008). Lys fra frosset nitrogen og nordlys, I:  Lars Vegard : mennesket, forskeren og læreren.  Bokbyen Forlag.  ISBN 978-82-92920-03-9.  Kapittelnummer.
  • Veseth, Leif (2001). Bose-Einstein kondensasjon og stopping av lyset.
  • Veseth, Leif (2001). Molecular excitation energies computed with Kohn-Sham orbitals and exact exchange potentials.
  • Veseth, Leif (2001). Molecular excitation energies computed with density functionals.
  • Veseth, Leif (1999). Nobelprisen i kjemi 1998 og 1999. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  (4), s 122- 123
  • Veseth, Leif (1999). Tetthetsfunksjonaler- kvanteteori for makrokosmos?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:41 - Sist endret 13. juni 2012 15:55