Leif Veseth

Bilde av Leif Veseth
English version of this page
Telefon +47 22855742
Rom 452, Øst
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Teoretisk fysikk

Faglige interesser

Moderne atom- og molekylfysikk. Ultrakalde atomer og molekyler. Molekylspektroskopi.

Bose-Einstein kondensasjon. Mangepartikkel-teori.

Undervisning

Matematiske metoder i fysikk. Termodynamikk og statistisk fysikk.

Gruppeteori og kvantemekanikk. Atom- og molekylfysikk.
 

Emner:

FYS3140 Matematiske metoder i fysikk

FYS2160 Termodynamikk og statistisk mekanikk

Bakgrunn

Cand. real. UiO 1967, Dr. philos UiO 1971, 

Førsteamanuensis Fysisk institutt, UiO, 1973, professor fra 1993.

Lengre forskningsopphold ved University of California, Berkeley,

University of Virginia, Charlottesville, Kungliga tekniska Høgskolan, Stockholm,

Universitetet i Aarhus, Universitetet i Firenze (LENS).

Samarbeid

Fysisk institutt, Universitetet i Ulm, Tyskland

 

Emneord: Atomfysikk, Teoretisk fysikk
Publisert 4. nov. 2010 12:41 - Sist endret 13. juni 2012 15:55