Ole Reistad

Førsteamanuensis II
Mobiltelefon +4793266908
Brukernavn

Faglige interesser

Kjernereaktorer av alle typer, spesielt mindre reaktorer for bruk i isbrytere, ubåter og flytende kraftverk, med et særlig fokus på russiske anlegg. Ulykker og andre typer hendelser ved kraftverk, ved brenselssyklusinstallasjoner og med radioaktive kilder til bruk i industri og medisin. Ulike typer konsekvenser ved bruk av reaktorer og spaltbart materiale, spesielt høyanriket uran i ulike typer militære og sivile installasjoner.

Undervisning

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS-KJM4580/v11/...

Bakgrunn

1995 Cand. Scient ved NTNU; 2000 - 2001: Fulbrightstipendiat ved Senter for Ikkespredningsstudier i Monterey, USA; 2008: Dr. ing ved NTNU; 1995 - 1998, 2001 - 2011: Statens strålevern som forsker, prosjektleder og seksjonsleder for kjernesikkerhet og bruk av stråling i industri og forskning. Utenriksdepartementet i 1999 - 2000 for oppfølging av prosjekter i Sentral- og Øst-Europa; 2011: Institutt for Energiteknikk; 2011; f. aman II Universitetet i Oslo

Samarbeid

Leder av SAFEs program for nedrustningsstipendiater 2011 - 2013

Emneord: nukleær teknologi, sikkerhet, ulykker

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Anthony, Ian; Chambers, David; Dahlberg, Joakim; DeLand, Sharon; Hinderstein, Corey; Kelley, Robert; Kippe, Halvor; Bin Nasser, Al-Sharif Nasser; Persbo, Andreas; Reistad, Ole; Newman, Andrew & Taylor, Jerry (2014). Innovating Verification: New Tools & New Actors to Reduce Nuclear Risks - Building Global Capacity.
  • Backe, Steinar; Enger, Elin; Hustveit, Styrkaar; Høibråten, Steinar; Kippe, Halvor; Mykkeltveit, Svein; Reistad, Ole; Sekse, Tonje; Sidhu, Rajdeep Singh; Waters, Colin; Chambers, David; White, Helen; Russell, Iain; Allen, Keir & Collinson, Andrew (2012). The United Kingdom - Norway Initiative: Further Research into Managed Access of Inspectors During Warhead Dismantlement.
  • Persson, Mats; Michelsen, Maja & Reistad, Ole (2012, 29. september). Forsker Maja fridde best.  Halden Arbeiderblad.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. juni 2011 11:20 - Sist endret 21. juni 2011 12:50