oleiul

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg jobber hovedsakelig med problemstillinger i grenseland mellom fysikk og geologi, og spesielt samspillet mellom bergarter og fluider tilgjengelig ved jordens overflate. Særlig interesserer jeg meg for:

 • CO2-lagring i ultramafiske bergarter
 • Gasshydraters stabilitet og oppløsning
 • Serpentinisering
 • Kjemisk og mekanisk forvitring av bergarter
 • Volumendrende prosesser i bergarter
 • Sprekkdannelser i stein
 • Koblingen mellom sprekkdannelser og transport av reaktive fluider i sprekker
 • Oppsprekking drevet av is
 • Numeriske verktøy til å studere oppsprekkingsprosesser

 


Bakgrunn

November 2014 –>                    Forsker, PGP, UiO

August 2010 – November 2014   Stipendiat, PGP, UiO

August 2008 – Juni 2010            Mastergradsstudent, Matematisk Institutt, UiO

August 2005 – Juni 2008            Bachelorstudent, Fysisk Institutt, UiO

 


 

Emneord: Sprekker, Forvitring, Fysikk, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk, Volumendrende prosesser, Kondenserte fasers fysikk

Publikasjoner

 • Kuleci, Hakan; Ulven, Ole Ivar; Rybacki, Erik; Wunder, Bernd & Abart, Rainer (2017). Reaction-induced fracturing in a hot pressed calcite-periclase aggregate. Journal of Structural Geology.  ISSN 0191-8141.  94, s 116- 135 . doi: 10.1016/j.jsg.2016.11.009
 • Ulven, Ole Ivar; Beinlich, Andreas; Hövelmann, Jörn-Erik; Austrheim, Håkon Olav & Jamtveit, Bjørn (2017). Subarctic physicochemical weathering of serpentinized peridotite. Earth and Planetary Science Letters.  ISSN 0012-821X.  468, s 11- 26 . doi: 10.1016/j.epsl.2017.03.030
 • Ulven, Ole Ivar & Malthe-Sørenssen, Anders (2017). Reaction-induced fracturing: Chemical-mechanical feedback, In Wilhelm Heinrich & Rainer Abart (ed.),  Mineral reaction kinetics: Microstructures, textures, chemical and isotopic signatures.  European Mineralogical Union and the Mineralogical Society of Great Britain & Ireland.  ISBN 978-0903056-63-2.  16.  s 587 - 615
 • Ulven, Ole Ivar & Sun, WaiChing (2017). Capturing the two-way hydromechanical coupling effect on fluid-driven fracture in a dual-graph lattice beam. International journal for numerical and analytical methods in geomechanics (Print).  ISSN 0363-9061.  42(5), s 736- 767 . doi: 10.1002/nag.2763 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ulven, Ole Ivar; Jamtveit, Bjørn & Malthe-Sørenssen, Anders (2014). Reaction-driven fracturing of porous rock. Journal of Geophysical Research - Solid Earth.  ISSN 2169-9313.  119(10), s 7473- 7486 . doi: 10.1002/2014JB011102
 • Ulven, Ole Ivar; Storheim, Håkon; Austrheim, Håkon Olav & Malthe-Sørenssen, Anders (2014). Fracture initiation during volume increasing reactions in rocks and applications for CO2 sequestration. Earth and Planetary Science Letters.  ISSN 0012-821X.  389, s 132- 142 . doi: 10.1016/j.epsl.2013.12.039

Se alle arbeider i Cristin

 • Ulven, Ole Ivar (2018). Oman Drilling Project.
 • Ulven, Ole Ivar; Austrheim, Håkon Olaf & Jamtveit, Bjørn (2018). Self-induced serpentine deformation and its effect on weathering.
 • Ulven, Ole Ivar (2017). Serpentinization: Getting water into a low permeability peridotite.
 • Ulven, Ole Ivar (2016). Modeling carbon mineralization.
 • Ulven, Ole Ivar & Malthe-Sørenssen, Anders (2016). Reaction induced fracturing: chemical-mechanical feedback.
 • Ulven, Ole Ivar & Sun, WaiChing (2016). A Hydromechanical Model for Serpentinization.
 • Ulven, Ole Ivar & Sun, WaiChing (2016). Capturing poromechanical coupling effects of the reactive fracturing process in porous rock via a DEM-network model.
 • Ulven, Ole Ivar & Sun, WaiChing (2016). Fluid-induced rock transformation modeled via a two-way coupled hydromechanical DEM-network model.
 • Ulven, Ole Ivar; Austrheim, Håkon Olav; Beinlich, Andreas; Hövelmann, Jörn-Erik & Jamtveit, Bjørn (2015). Subarctic physicochemical weathering of serpentinized peridotite.
 • Ulven, Ole Ivar; Beinlich, Andreas; Sun, WaiChing; Malthe-Sørenssen, Anders & Austrheim, Håkon Olav (2015). Fracture Formation due to Growth of Hydrous Carbonates.
 • Ulven, Ole Ivar; Sun, WaiChing & Malthe-Sørenssen, Anders (2015). Fluid transport in reaction induced fractures.
 • Ulven, Ole Ivar; Austrheim, Håkon Olav; Hövelmann, Jörn-Erik; Beinlich, Andreas & Malthe-Sørenssen, Anders (2014). Fragmentation and Carbonation of Serpentinized Dunites.
 • Ulven, Ole Ivar (2014). Carbonation of ultramafic rock: Mechanochemical aspects.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. jan. 2015 13:26 - Sist endret 3. feb. 2015 17:37