Per Arne Rikvold

Bilde av Per Arne Rikvold
English version of this page
Telefon +47 22856485
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 0316 OSLO
Postadresse Postboks 1048, Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Forskningsinteressene mine er fokusert på anvendelser av numeriske beregninger i likevekts og ikkelikevekts statistisk fysikk. Disse inkluderer overflatestruktur av porøs hydrogel, struktur og dynamikk av grenseflater som drives gjennom et medium av en ekstern kraft, elektrokjemiske adsorpsjonsprosesser, dynamikk av magnetiseringsreversering i tynnfilmer, nettverksteori, og evolusjonær økologi. Fullstendig publikasjonsliste siden 1977.

Bakgrunn

Jeg var Professor i Fysikk ved Florida State University fra 1987 til 2018, da jeg gikk av med pensjon og ble ansatt som Forsker ved PoreLab/UiO. Jeg ble Cand. Real. med Fysikk hovedfag fra UiO i 1976. Deretter tilbragte jeg to år med japansk statsstipend ved Kyushu University i Fukuoka, Japan. Etter videre opphold ved UiO, Université de Genève i Sveits og Kernforschungsanlage Jülich i Tyskland, fikk jeg Ph.D. i Fysikk fra Temple University i Philadelphia, USA. Mens jeg arbeidet ved Florida State, tilbragte jeg flere perioder som Visiting Professor ved University of Tokyo, Kyoto University, McGill University, og Virginia Polytechnic Institute. Personlig nettside (engelsk).

Priser

 • 2001: Utnevnt til Fellow av The American Physical Society (APS)
 • 2004: Utnevnt til Foreign Member av Det Norske Videnskaps-Akademi.
 • 2010: Utnevnt til Fellow av The American Association for the Advancement of Science (AAAS).
 • 2013: Utnevnt til Outstanding Referee for the Journals of the American Physical Society (APS).
 • Stillinger innehatt

 • 2010-18: Distinguished Research Professor, Florida State University.
 • 2004-18: The James G. Skofronick Professor of Physics, Florida State University.
 • 1992-2004: Professor of Physics, Florida State University.
 • 1987-92: Associate Professor of Physics, Florida State University.
 • 1985-87: Senior Research Chemist, ARCO Chemical Company, Newtown Square, PA.
 • 1983-85: Postdoctoral Research Associate, Department of Mechanical Engineering, State University of New York at Stony Brook, Stony Brook, NY.
 • 1981-83: Norges Forskningsråd Doktorstipendiat, Department of Physics, Temple University, Philadelphia, PA.
 • 1978-81: Vitenskapelig assistent, Fysisk Institutt, UiO.
 • 1976-78: Japanese Ministry of Education Foreign Graduate Fellow, Department of Physics, Kyushu University, Fukuoka, Japan.
Emneord: Statistisk mekanikk, Computational Physics, Kondenserte fasers fysikk, Porøse materialer, Magnetic systems, Nettverk, økologi og evolusjon

Publikasjoner

 • Brodin, Joachim Falck; Måløy, Knut Jørgen; Moura, Marcel; Toussaint, Renaud & Rikvold, Per Arne (2020). An experimental study of the interplay between viscous, capillary and gravitational forces in two-phase flow in a three-dimensional porous medium. Vis sammendrag
 • Måløy, Knut Jørgen; Brodin, Joachim Falck; Rikvold, Per Arne; Moura, Marcel; Toussaint, Renaud; Schaefer, Gerhard & Flekkøy, Eirik Grude (2020). Drainage in porous media under influence of a gravitational field.
 • Rikvold, Per Arne; Brodin, Joachim Falck; Moura, Marcel Nascimento de & Måløy, Knut Jørgen (2020). Visualization of Two-phase Flow in a Three-dimensional Porous Medium.
 • Rikvold, Per Arne; Brodin, Joachim Falck; Moura, Marcel Nascimento de & Måløy, Knut Jørgen (2020). Visualization of Two-phase Flow in a Three-dimensional Porous Medium.
 • Rikvold, Per Arne & Gurfinkel, Alexander Jacob (2020). Centrality Reach and Grasp: Atenuation of Influence Flows in Parametrized Centrality Measures on Complex Networks.
 • Rikvold, Per Arne & Gurfinkel, Aleks (2019). Interpolating between centrality measures on complex networks using absorbing Markov chains.
 • Rikvold, Per Arne & Gurfinkel, Aleks (2019). Random-walk based interpolations between centrality measures on complex networks.
 • Rikvold, Per Arne & Gurfinkel, Aleks (2019). Random-walk based interpolations between centrality measures on complex networks.
Publisert 10. jan. 2019 07:40 - Sist endret 11. jan. 2019 13:52