Per Arne Rikvold

Bilde av Per Arne Rikvold
English version of this page
Telefon +47 22856485
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 None 0316 OSLO
Postadresse Postboks 1048, Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Fysisk institutt

Faglige interesser

Forskningsinteressene mine er fokusert på anvendelser av numeriske beregninger i likevekts og ikkelikevekts statistisk fysikk. Disse inkluderer overflatestruktur av porøs hydrogel, struktur og dynamikk av grenseflater som drives gjennom et medium av en ekstern kraft, elektrokjemiske adsorpsjonsprosesser, dynamikk av magnetiseringsreversering i tynnfilmer, nettverksteori, og evolusjonær økologi. Fullstendig publikasjonsliste siden 1977.

Bakgrunn

Jeg var Professor i Fysikk ved Florida State University fra 1987 til 2018, da jeg gikk av med pensjon og ble ansatt som Forsker ved PoreLab/UiO. Jeg ble Cand. Real. med Fysikk hovedfag fra UiO i 1976. Deretter tilbragte jeg to år med japansk statsstipend ved Kyushu University i Fukuoka, Japan. Etter videre opphold ved UiO, Université de Genève i Sveits og Kernforschungsanlage Jülich i Tyskland, fikk jeg Ph.D. i Fysikk fra Temple University i Philadelphia, USA. Mens jeg arbeidet ved Florida State, tilbragte jeg flere perioder som Visiting Professor ved University of Tokyo, Kyoto University, McGill University, og Virginia Polytechnic Institute. Personlig nettside (engelsk).

Priser

 • 2001: Utnevnt til Fellow av The American Physical Society (APS)
 • 2004: Utnevnt til Foreign Member av Det Norske Videnskaps-Akademi.
 • 2010: Utnevnt til Fellow av The American Association for the Advancement of Science (AAAS).
 • 2013: Utnevnt til Outstanding Referee for the Journals of the American Physical Society (APS).
 • Stillinger innehatt

 • 2010-18: Distinguished Research Professor, Florida State University.
 • 2004-18: The James G. Skofronick Professor of Physics, Florida State University.
 • 1992-2004: Professor of Physics, Florida State University.
 • 1987-92: Associate Professor of Physics, Florida State University.
 • 1985-87: Senior Research Chemist, ARCO Chemical Company, Newtown Square, PA.
 • 1983-85: Postdoctoral Research Associate, Department of Mechanical Engineering, State University of New York at Stony Brook, Stony Brook, NY.
 • 1981-83: Norges Forskningsråd Doktorstipendiat, Department of Physics, Temple University, Philadelphia, PA.
 • 1978-81: Vitenskapelig assistent, Fysisk Institutt, UiO.
 • 1976-78: Japanese Ministry of Education Foreign Graduate Fellow, Department of Physics, Kyushu University, Fukuoka, Japan.
Emneord: Statistisk mekanikk, Computational Physics, Kondenserte fasers fysikk, Porøse materialer, Magnetic systems, Nettverk, økologi og evolusjon

Publikasjoner

 • Rikvold, Per Arne & Gurfinkel, Aleks (2019). Interpolating between centrality measures on complex networks using absorbing Markov chains.
 • Rikvold, Per Arne & Gurfinkel, Aleks (2019). Random-walk based interpolations between centrality measures on complex networks.
 • Rikvold, Per Arne & Gurfinkel, Aleks (2019). Random-walk based interpolations between centrality measures on complex networks.
Publisert 10. jan. 2019 07:40 - Sist endret 11. jan. 2019 13:52