stinc

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg arbeider for EU-prosjektet METOXIA (metastatic tumours facilitated by hypoxic tumour micro-environments) .

Hovedfokuset i mitt doktorgradsprosjekt er å studere en synergistisk effekt av lavdoserate-bestråling og hypoksi, dvs. lite oksygen. Effekten vi ser er at brystkreftceller dyrket under hypoksiske forhold ikke tåler en slik behandling med lavdoserate-bestråling. Veloksygenerte celler tilpasser seg derimot til behandlingen.

Det er ofte hypoksiske områder i en kreftsvulst. Disse cellene, som har lite oksygen, er svært stråleresistente samtidig som hypoksi også er korrelert med spredning av kreften. Vi jobber dermed med å finne en behandling som virker spesifikt på hypoksiske celler.

I mitt arbeid jobber vi med å teste denne effekten i en dyremodell, samt å prøve å forstå mer av hvordan denne mekanismen virker.

 

Bakgrunn

Master: Effekt av hypoksiske forhold og lavdoserate ß-bestråling på T98G humane kreftceller i kultur.

 

Emneord: biofysikk, celle- og molekylærbiologi, hypoksi, lavdoseratebestråling, medisinsk fysikk
Publisert 25. aug. 2011 09:58 - Sist endret 29. aug. 2013 10:56

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter