torunkj

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg jobber med avanserte materialer som jeg håper kan bidra til bedre solceller i fremtiden. Materialene jeg jobber med er halvledere, og fokuset er knyttet til nanostrukturer i halvledere. Arbeidet mitt har så langt hovedsaklig fokusert på optiske egenskaper (Photoluminescence, UV-vis spektroskopi og ellipsimetri) og deponering av tynne filmer (Atomic Layer Deposition), men jeg jobber også med elektrisk karakterisering.

Bakgrunn

I 2012 gikk jeg ut fra Universitetet i Oslo med en master i "Materialer, energi og nanoteknologi". Masteroppgaven omhandlet termoelektriske materialer, og jeg undersøkte om varmeledningsegenskapene endrer seg når nanostrukturen i materialet endrer seg. Oppgaven het Termisk ledningsevne og nanostruktur i La0,7Sr0,3CoO(3-delta) (0 < delta < 0,15) , og denne finner dere her. For en mer populærvitenskapelig fremstilling av oppgaven kan dere heller lese artikkelen Universitas skrev i 2012

Etter at studiene var ferdig reiste jeg ut i den virkelige verden for å smake litt på konsulentbransjen. Der ble jeg kjent med mange spennende norske bedrifter, innen en rekke ulike bransjer. Til tross for to hyggelige år savnet jeg forskningen og det å finne ut hvordan og hvorfor ting er som de er. Dette førte meg tilbake til universitetet, og jeg håper at arbeidet jeg gjør kan ta oss ett skritt nærmere billigere og mer effektive solceller. 

 

Formidling

Jeg er opptatt av god formidling, spesielt populærvitenskapelig formidling. I løpet av min tid på univestitetet har jeg fått mange muligheter til dette. For eksempel har jeg holdt et foredrag om hvorfor solceller fremdeles er et høyaktuelt fornybart alternativ, og det kan dere se her.

I høst vant jeg den regionale finalen i formidlingskonkurransen "Forsker Grand Prix" som vises på NRK desember 2017.

Undervisning

Vår 2016: FYS3320 Fysikk og energiressurser

Høst 2016: ENERGI4010 Bærekraftige energisystemer

Høst 2017: ENERGI4010 Bærekraftige energisystemer

Samarbeid

Doktorgraden jeg jobber med er et samarbeid mellom SINTEF Materialer og Kjemi og UiO. 

Emneord: halvledere, Atomic Layer Deposition, solceller, LENS, SMN

Publikasjoner

 • Kjeldstad, Torunn; Lindholm, Dag; Marstein, Erik & Selj, Josefine (2021). Cooling of floating photovoltaics and the importance of water temperature. Solar Energy. ISSN 0038-092X. 218, s. 544–551. doi: 10.1016/j.solener.2021.03.022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindholm, Dag; Kjeldstad, Torunn; Selj, Josefine; Marstein, Erik Stensrud & Fjær, Hallvard Gustav (2021). Heat loss coefficients computed for floating PV modules. Progress in Photovoltaics. ISSN 1062-7995. 29(12), s. 1262–1273. doi: 10.1002/pip.3451.
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Jensen, Ingvild Julie Thue; Nilsen, Ola & Galeckas, Augustinas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Selective etching of nanostructured a-Si:Al and its effect on porosity, Al gradient and surface oxidation. Thin Solid Films. ISSN 0040-6090. 702. doi: 10.1016/j.tsf.2020.137982. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Jensen, Ingvild Julie Thue; Monakhov, Eduard & Galeckas, Augustinas (2019). Surface effects and optical properties of self-assembled nanostructured a-Si:Al. Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 9(8), s. 1–12. doi: 10.3390/nano9081106. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Azarov, Alexander; Monakhov, Eduard & Galeckas, Augustinas (2019). Monitoring selective etching of self-assembled nanostructured a-Si:Al films. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 30(13), s. 1–5. doi: 10.1088/1361-6528/aafb86. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thøgersen, Annett; Jensen, Ingvild Julie Thue; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Kjeldstad, Torunn; Martinez-Martinez, Diego & Løvvik, Ole Martin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Formation of nanoporous Si upon self-organized growth of Al and Si nanostructures. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 29(31). doi: 10.1088/1361-6528/aac36a. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Nilsen, Ola; Monakhov, Edouard & Galeckas, Augustinas (2017). Controllable template approach for ZnO nanowire growth. Physica Status Solidi (a) applications and materials science. ISSN 1862-6300. 214(2), s. 1–6. doi: 10.1002/pssa.201600480.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjeldstad, Torunn (2021). Flytende solkraft- Et nytt norsk eventyr?
 • Kjeldstad, Torunn; Otnes, Gaute; Pinto, sara; Lindholm, Dag & Selj, Josefine (2021). Performance and amphibious operation of a small-footprint FVP system from Current Solar.
 • Kjeldstad, Torunn (2021). Flytende solkraft. [Radio]. Abels tårn P1.
 • Kjeldstad, Torunn (2021). Er flytende solkraft den nye vin(d)en? . [Radio]. Energinorge.
 • Jemterud, Torkild; Kjeldstad, Torunn; Antonsen, Roger & Bøckman, Petter (2019). Abels tårn. [Radio]. Ekko, NRK P2.
 • Kjeldstad, Torunn (2019). Forskernatt - Forskernes eget talkshow .
 • Kjeldstad, Torunn (2019). En fornybar fremtid med solenergi – muligheter og utfordringer.
 • Kjeldstad, Torunn (2019). Science slam - Dikt om min forskning.
 • Kjeldstad, Torunn (2019). Solar power – moving forward.
 • Kjeldstad, Torunn (2019). Abels Tårn. [Radio]. NRK P2.
 • Kjeldstad, Torunn (2019). Abels Tårn. [Radio]. NRK P2.
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Galeckas, Augustinas; Monakhov, Eduard; Stange, Marit Synnøve Sæverud & Nilsen, Ola (2018). Aluminum nanowires in amorphous silicon.
 • Kjeldstad, Torunn (2018). Abels Tårn. [Radio]. NRK P2.
 • Kjeldstad, Torunn (2018). Abels Tårn. [Radio]. NRK P2.
 • Kjeldstad, Torunn (2018). Abels Tårn. [Radio]. NRK P2.
 • Delsett, Lene Liebe; Einevoll, Gaute; Kjeldstad, Torunn & Jemterud, Torkild (2018). Abels tårn 26. januar 2018. [Radio]. NRK P2 Ekko.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Rogne, Sissel; Eskeland, Ragnhild; Kjeldstad, Torunn; Olsbye, Unni & Røyne, Anja (2017). Panelsamtale: Hva nå? DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO.
 • Thøgersen, Annett; Kjeldstad, Torunn; Jensen, Ingvild Julie Thue; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Ulyashin, Alexander & Galeckas, Augustinas [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Growing and characterizing self-organizing aluminium nanowires in amorphous silicon.
 • Thøgersen, Annett; Kjeldstad, Torunn; Jensen, Ingvild Julie Thue; Muntingh, Agnar Georg Peder; Stange, Marit Synnøve Sæverud & Ulyashin, Alexander [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Plasmonic properties of aluminium nanowires in amorphous silicon and inverted silicon nanowires.
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Monakhov, Edouard & Galeckas, Augustinas (2017). Aluminium nanoparticles embedded in mesoporous aSi:H.
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Galeckas, Augustinas & Monakhov, Edouard (2017). Self-assembled aluminium nanowires in silicon.
 • Riise, Heine Nygard; Kjeldstad, Torunn; Sky, Thomas Neset & Borgersen, Jon Arthur (2017). MiNaLab-besøk frå Kongsskogen VGS.
 • Riise, Heine Nygard; Aarseth, Bjørn Brevig; Kjeldstad, Torunn; Borgersen, Jon Arthur & Olsen, Vegard Skiftestad (2017). Besøk frå deltakarar i Fysikk-OL.
 • Kjeldstad, Torunn (2017). Solceller.
 • Kjeldstad, Torunn; Thøgersen, Annett; Monakhov, Edouard & Galeckas, Augustinas (2017). Investigation of mesoporous aSi:H with embedded aluminium nanoparticles.
 • Kjeldstad, Torunn (2017). Abels tårn. [Radio]. P2.
 • Kjeldstad, Torunn; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola; Azarov, Alexander; Stange, Marit Synnøve Sæverud & Diplas, Spyridon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Self-assembly of Al-nanowires in silicon.
 • Kjeldstad, Torunn (2017). Når noe veldig lite kan bli til noe stort.
 • Kjeldstad, Torunn (2017). Når noe veldig lite kan bli til noe stort.
 • Kjeldstad, Torunn; Galeckas, Augustinas; Monakhov, Edouard; Nilsen, Ola & Thøgersen, Annett (2016). Controllable template approach for ZnO nanowire growth.
 • Kjeldstad, Torunn; Galeckas, Augustinas; Nilsen, Ola; Azarov, Alexander; Stange, Marit Synnøve Sæverud & Diplas, Spyridon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). A new silicon nanostructure.
 • Kjeldstad, Torunn (2020). Characterization and functionalization of self-assembled nanostructures. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. apr. 2015 08:40 - Sist endret 5. des. 2017 11:04

Forskergrupper