News - Page 7

If the permafrost inside Nordnes, a mountain located in Lyngen, melts, it can cause a tsunami that destroys infrastructure and populated areas. Photo: Ørjan Bertelsen
Published Jan. 21, 2016 7:32 PM

A decrease in permafrost (cryotic soil) will follow climate change and a rise in temperature. This could have serious consequences. We might see an increase in greenhouse gasses, a greater possibility of landslides and live under the threat of monster waves.

 Kangiata Nunata Sermia, Sydvestgrønland. På fjellveggen sees merker etter isbreen på forskjellige tidspunkt. Den øvre trimlinjen (overgangen) mellom lysere og mørkere fjellpartier viser isens utbredelse under den lille istid, mens de nedre linjene viser isens udbredelse på senere tidspunkt. Foto: Hans Henrik Tholstrup, Statens Naturhistoriske Museum, DK
Published Dec. 18, 2015 1:23 PM

En ny studie basert på eldre foto viser at innlandsisen på Grønland er i rask retur. Det har lenge vore usikkert hvor mye bremasse Grønlandsisen har tapt og hvor raskt nedsmeltingen skjer. Etter å ha sammenlignet gamle og nye foto og satellittdata har forskerne nå fått mer kunnskap. Studien er publisert i Nature, og en av medforfatterne er Christopher Nuth, Institutt for geofag.

Bergen sett fra rommet: Bilde tatt av Sentinel-2 satellitten av Bergen by en fin skyfri sommerdag - 18. august 2015. Bilde: Copernicus Sentinel data (2015)
Published Dec. 3, 2015 2:10 PM

Sentinel-2 satellitten (ESA) som ble skutt opp i sommer har nå funnet sin bane rundt Jorda, og gir sensasjonelt gode satellittdata av Norge. Som ekspertbrukere har Andreas Max Kääb og Solveig H. Winsvold fra Institutt for geofag, UiO fått tilgang på satellittbilder tidlig i høst, før alle andre.

Kish Island: Photo from the award ceremony at the conference SMPR 2015. Luc Girod second from left. Photo: Private
Published Dec. 3, 2015 1:47 PM

PhD Luc Girod from Department of Geosciences recently received the award for best paper at this year SMPR conference within geomatics, environmental monitoring and satellite data. The Conference was held at the University of Tehran in November.

Permafrost processes in Northern Norway - Finnmark. Photo: Sebastian Westermann.
Published Dec. 1, 2015 12:35 PM

There are many areas with permafrost both in Norway and Iceland, although the two countries have different climate and soil conditions. Models show that land areas with permafrost are about 8% of the total landsurface, but with somewhat smaller percentage for Norway's part. Researchers at the Department of Geosciences have studied permafrost over time both in Norway and Iceland. Professor Bernd Etzelmuller recently has contributed with two articles with status reports for permafrost for Norway and Iceland in the WWWs The Circle.

Longyearbyen, Svalbard: Picture from left; Professor Veijo Pohjola, Department of Earth Sciences, University of Uppsala, Heïdi Sevestre, University of Oslo/The University Centre of Svalbard, Professor Emeritus Nils Roar Sælthun, Professor Neil Glasser, Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University, Senior Lecturer Dr. Karianne Lilleøren, Department of Geosciences, University of Oslo. Photo: Inger Lise Næss/UNIS
Published Oct. 28, 2015 4:09 PM

In October deffended Heïdi Sevestre at Department of Geosciences and UNIS her PhD thesis. In her PhD she has investigated the global distribution of surge-type glaciers and uncovered differences in geometry between normal and surge-type glaciers. Read about her research in an article at UNIS webpages.

People get small in the mountaiins on Svalbard. Some of the mountain peaks that the researchers climbed and took samples from it probably the first time it has been people. Photo: Endre Før Gjermundsen
Published Oct. 9, 2015 2:42 PM

Svalbard`s mountains are older than we previously believed. On research expeditions to get rock samples of the Spitsbergen`s peaks the researchers found mountains that was ancient and little prone to erosion. The study is published in Nature Geoscience with first author Endre Før Gjermundsen, many colleagues from UNIS and others. Otto Salvigsen, Department of Geosciences, is co-author of the article.

Foto: Østsiden av fjellet Monte Rosa (Italia, Sveits), er en kilde for stein og snøskred til befolkede områder like ved fjellsiden. Foto: A. Kääb
Published Sep. 29, 2015 12:45 PM

Isbreer, snø og permafrost på verdens høyeste fjell gjennomgår store endringer, noe som kan gi store konsekvenser for både mennesker og miljø. En tverrfaglig forskergruppe har sett på hva som er drivere av klimaendringer i alpine områder, og hva risiko som følger med endringen. Dette har resultert i boken The High-Mountain Cryosphere.

CEEDs Stephanie Werner med foredrag på SPACE EXPO om Søken etter liv på Mars, som ble holdt på åpningen av utstillingen den 28. august. Foto: CEED
Published Sep. 1, 2015 1:33 PM

Etter å ha blitt vist i 26 byer og sett av 800 000, nå kan du se Space Expo utstillingen på Youngstorget frem til og med søndag 6. september. Tre foredrag fra ansatte på Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er med på det faglige programmet.

Published June 23, 2015 2:51 PM

At the beginning of June, Ilulissat, Greenland, played host to the international Climate Days. The final conference of the Nordic Centre of Excellence SVALI was part of the programme.