News

Bildet viser en pals i en myr i Finnmark, Norges nordligste og østligste landskap. Palsen er i ferd med å tine og kollapse ned i myra.
Published Apr. 7, 2020 3:48 PM

Det er bred enighet blant klimaforskere om at vintrene i Skandinavia generelt blir varmere og våtere. Dette erfarer vi allerede, og et bredt spekter av klimamodeller viser at denne utviklingen vil fortsette i fremtiden for store deler av Arktis. Men disse modellene viser ikke hva som vil skje på lokalt nivå.

On the cover: Aerial photos of decreasing permafrost taken by researchers from UiO on the front cover for the May issue of Nature Climate Change. Link to the journal.
Published May 10, 2017 2:58 PM

Aerial photos taken by drones are of great help for documenting changes at the ground for researchers at Department of Geosciences. Photos of the thawing of permafrost get attention, and in the May edition of the journal Nature Climate Change is one of their photos of decreasing permafrost in North of Norway chosen as a cover photo.