Ledelse og Administrasjon

portrettbilde
Trygve Helgaker
Senterleder
UiO

 

portrettbilde
Kenneth Ruud
Viseleder
UiT

 

portrettbilde
Jan Ingar Johnsen
Kontorsjef
UiO

 

portrettbilde
Stig Eide
Kontorsjef
UiT

 

portrettbilde
Simen Sommerfelt Reine
Programvareingeniør
UiO

 

portrettbilde
Michal Repisky
Programvareingeniør
UiT

 

portrettbilde
Elina Melteig
Kommunikasjonsrådgiver
UiO

 

portrettbilde
Mauritz Ryding
Senioringeniør
UiO

 

portrettbilde
Lina Aarsbog
Avdelingsingeniør
UiO