Ledelse og administrasjon

portrettbilde

Trygve Helgaker

Senterleder
UiO

portrettbilde

Kenneth Ruud

Viseleder
UiT

portrettbilde

Jan Ingar Johnsen

Kontorsjef
UiO

portrettbilde

Stig Eide

Kontorsjef
UiT

portrettbilde

Simen Sommerfelt Reine

Programvareingeniør
UiO

portrettbilde

Michal Repisky

Programvareingeniør
UiT

portrettbilde

Elina Melteig

Kommunikasjonsrådgiver
UiO

portrettbilde

Mauritz Ryding

Senioringeniør
UiO

portrettbilde

Lina Aarsbog

Avdelingsingeniør
UiO