Om senteret

Hylleraas-senteret utvikler beregningsmetoder for å forstå, tolke og forutse komplekse molekylære systemer i vekselvirkning med stråling og elektromagnetiske felt. Metodene anvendes til å studere kjemiske, fysiske og biologiske systemer, ofte i samarbeid med eksperimentalister.

Senter for fremragende forskning (SFF)

Hylleraas-senteret er et Senter for fremragende forskning. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet med Universitetet i Oslo som prosjekteier. Senteret mottar 15 millioner kroner årlig fra Norges forskningsråd.

Hylleraas-senteret ble etablert 1. oktober 2017 for en femårsperiode med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. 

Forskningsopphold

Hylleraas-senteret har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Vårt gjesteforskerprogram finansierer opphold ved senteret og er et viktig virkemiddel for dette samarbeidet.

Egil A. Hylleraas

Egil A. Hylleraas (1898–1965) var en pioner innen moderne kvantefysikk. Hans metoder brukes i dag til de mest nøyaktige simuleringer av atomer og molekyler.

Kontakt

Hylleraas-senteret
Kjemisk institutt
Postboks 1033 Blindern
0315 Oslo

E-post: post@hylleraas.no

Finn fram