English version of this page

Organisasjon

Hylleraas-senteret er et senter for fremragende forskning med en avdeling ved Universitetet i Oslo (UiO) og en ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT). Prosjekteier er Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

Trygve Helgaker (UiO) er senterets leder. Han har et overordnet ansvarlig for alle aktiviteter på senteret - spesielt arbeidet med å nå forskningsmålene. Professor Kenneth Ruud (UiT) er nestleder. Begge avdelingene har sin dedikerte kontorsjef, Jan Ingar Johnsen ved avdelingen i Oslo og Stig Eide ved avdelingen i Tromsø.

Ledelsen og administrasjonen består av senterleder, nestleder og seks forskningsledere. Disse har tilsyn over all forskning, opplæring, publikasjoner og forskningsformidling. Hvert forskningsprosjekt har sin egen leder og nestleder, valgt av administrasjonen.

Hylleraas-senteret styres av et senterstyre. I tillegg har det en vitenskapskomité som rådgir hvilken retning senteret bør ta, finansiering og hvordan det bør administreres.

Senteret består av rundt 70 medlemmer.

Publisert 3. nov. 2017 10:43 - Sist endret 15. apr. 2020 14:47