Forskere

portrettbilde

David Balcells

Forsker
UiO

portrettbilde

Maarten Beerepoot

Forsker
UiT

portrettbilde

Bin Gao

Forsker
UiT

portrettbilde

Geir Isaksen

Forsker
UiT

portrettbilde

Stig Rune Jensen

Forsker
UiT

portrettbilde

Simen Kvaal

Forsker
UiO

portrettbilde

Andre Laestadius

Forsker
UiO

portrettbilde

Ainara Nova

Forsker
UiO

portrettbilde

Magnus Ringholm

Forsker
UiT

portrettbilde

Sangita Sen

Forsker
UiO

portrettbilde

Erik Tellgren

Forsker
UiO

portrettbilde

Peter Wind

Forsker
UiT