UiO løfter studietilbudet til nye høyder

Høsten 2023 starter universitetet opp et nytt masterprogram i romsystemer. 

rektor, instituttleder kunnskapsminister på kjeller
- Masterprogrammet romsystemer er en veldig lovende start. Potensialet er likevel enda større. Vi trenger et betydelig antall studieplasser og stipendiatstillinger over statsbudsjettet for å ta mer av kunnskapen i bruk og skape flere nye jobber, sier UiO-rektor Svein Stølen. Her foran inngangen til instituttbygningen sammen med instituttleder Cecilie Rolstad Denby i forbindelse med et besøk av Forsknings -og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i februar. Foto:UiO 

UiOs Institutt for teknologisystemer (ITS) på Kjeller vil i første omgang kunne tilby ti studieplasser til masterprogrammet. Fem nyopprettede førsteamanuensisstillinger er  utlyst i forbindelse med satsingen UIO:fremtidsteknologier. Et samlet forskningsmiljø, næringsliv og Lillestrøm kommune stiller seg bak denne, og applauderer nytenkningen i en fremtid preget av mangel på arbeidskraft og grønn omstilling.

- UiOs satsing på Kjeller gjøres i samspill med institutter, næringsliv og relevante aktører i Lillestrømregionen. Vår ambisjon er at dette skal skape positive ringvirkninger lokalt, og bidra til å styrke Norges grønne konkurransekraft internasjonalt, sier rektor på UiO, Svein Stølen.

Et institutt i vekst 

I dag tilbyr ITS masterprogrammet Fornybare energisystemer, samt studieretningen Kybernetikk og autonome systemer. Nytt fra høsten 2022 hva angår studentmassen, er at instituttet tar opp syv flere kybernetikkstudenter enn tidligere (33 totalt).
-Vi er glade for å ekspandere virksomheten vår her på Kjeller. Og at det er kvalitet i våre studieprogrammer, undervisning og forskning, er det liten tvil om. Tre av våre forskere, Marianne Zeyringer, Matylda N.Guzik og Sabrina Sartori stakk nemlig nylig av med den høythengende utmerkelsen: Utdanningsprisen 2022. Et skikkelig kvalitetsstempel, sier instituttleder Cecilie Rolstad Denby. Prisen ble tildelt de ovennevnte for deres brennende engasjement og store innsats for utviklingen av instituttets masterprogram i Fornybare energisystemer.  

Stor studentaktivitet på huset

Instituttet på Kjeller har i løpet av det siste året hatt gleden av å tidvis kunne huse studenter fra studentorganisasjonen Portal Space Rocket | Portal Space | Oslo, som blant annet har gjort testing av rakettmotorer på testrampene på utearealene ved instituttet. Medlemmene av Portal Space er til daglig studenter ved Fysisk institutt på Blindern. 
-Vi er svært opptatt av å bidra til økt studentaktivitet på UiO og Kjeller, og gleder oss i tillegg over et produktivt samarbeid med andre institutter på UiO, sier Denby.  
I disse dager er huset fylt med engasjerte og lærevillige sommerstudenter som jobber med ulike prosjekter som UiO og Senter for romsensorer og systemer (CENSSS) har gående. Kanskje ser vi også fremtidens UiO-ansatte blant disse?
 

Rom har funnet sin plass 

Mye medieoppmerksomhet får også nettopp nevnte CENSSS som UiOs institutt på Kjeller samarbeider med. Og huser. CENSSS er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), finansiert av Norges Forskningsråd, Universitetet i Oslo, akademiske partnere og industripartnere. Romvirksomhet er i vinden som aldri før, og Norge jobber med å hevde seg som en internasjonal romaktør. Romvirksomhet og industriutvikling i tilknytning til internasjonale romfartsprogrammer er et av innsatsområdene for regjeringen. CENSSS med sine partnere inkluderer ca. 25% av alle norske industriaktører innenfor romteknologi.
 

Styrker samarbeidet om småsatelitter

Senteret jobber med vitenskapelige og teknologiske utfordringer og forretningsområder innen småsatellitter for jordobservasjon og innen utforskning av månen og planetene.
Utforskningen av Mars har vært pågående siden 18.februar 2021 da NASA sin rover Perservance landet på den røde planet. På Perservance sitter georaderen Rimfax. Rimfax har vært aktiv under nesten all kjøring, og den har i løpet av det siste drøye året kartlagt over 11 kilometer av overflaten på Mars. Den første vitenskapelige publikasjonen fra Rimfax-teamet er nå «in press» i publikasjonen Science Advances.  
CENSSS, sammen med SINTEF og NTNU har etablert et Gemini-senter for småsatellitter. Senteret sitt mål er å styrke samarbeidet om småsatellitter. https://www.mn.uio.no/censss/english/news/newly-established-gemini-center.html CENSSS og senterets partnere vil være godt synlige under arrangementet Spaceport Norway som arrangeres i 25-26.oktober i Oslo. Med dets ressurser, er det en fundamental grunnmur for ITS når instituttet i 2023 tar imot sine første studenter i det nyopprettede masterprogrammet i romsystemer.
 

Kan utløse et større potensial

UiO og forskningsinstituttene på Kjeller samarbeider allerede tett og styrker hverandre gjensidig. -Masterprogrammet romsystemer er en veldig lovende start. Potensialet er likevel enda større. Vi trenger et betydelig antall studieplasser og stipendiatstillinger over statsbudsjettet for å ta mer av kunnskapen i bruk og skape flere nye jobber, sier Stølen.

UiO har bedt om dette i sitt innspill til statsbudsjettet for 2023. Her peker UiO på et behov for å utvikle tydelig arbeidslivsrettede utdanninger innen romteknologi, autonome systemer, kybernetikk og sensorteknologier, fornybare energisystemer, datasikkerhet og cyber security, radiofarmasi og nukleærteknologi. I tillegg ønsker UiO å etablere etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med næringslivet.

- Regjeringsplattformen løfter fram potensialet for økt verdiskaping ved å tilrettelegge for utvikling og produksjon av legemidler, tilrettelegging for en norsk industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter, samt utvikling av batteri- og hydrogenvirksomhet. For å lykkes må vi utdanne mange flere med kompetanse innenfor disse områdene. En videreutvikling av Kjellermiljøene, der utdanning, forskning, innovasjon og næringsliv veves tettere sammen, vil bidra til alt dette, sier Stølen.


 

 

Av Mette Johnsrud
Publisert 25. juni 2022 18:15 - Sist endret 25. juni 2022 18:24