UiO har fått nye retningslinjer mot trakassering

Trakassering er ikke akseptert ved UiO. Målet med retningslinjene er å forebygge trakassering.

Retningslinjene består av ni punkter som omhandler adferd, språkbruk, maktubalanse, tekst og bilder med seksuelt ladet innhold og alkoholbruk.

Se UiOs retningslinjer mot trakassering

Klare forventninger 

Leder for Studentparlamentet Susann Andora Biseth-Michelsen er veldig fornøyd med retningslinjene. 

- Dette er kjempebra! For oss studenter er det en trygghet i at UiO tar dagens utfordringer på alvor. Etter “Metoo” er det godt å se at universitetet uttrykker klare forventninger om oppførsel til ansatte og studenter ved utdanningsinstitusjonen, sier hun.  

Trygt miljø 

Rektoratet er opptatt av å sikre et trygt og inkluderende arbeids- og studentmiljø på UiO.  

-Vi vil at alle skal følge seg trygge på UiO, og respektert. Uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, posisjon eller makt, sier rektor Svein Stølen.  

Han har også skrevet om dette i et blogginnlegg høsten 2017

Samme høst ble en ressursgruppe nedsatt. Mandatet til gruppa var å gå gjennom gjeldende retningslinjer og identifisere forebyggende tiltak og holdningsskapende aktiviteter ved UiO. Retningslinjene mot trakassering, som ble vedtatt av styret 12. mars, er et resultat av ressursgruppens arbeid.  

Studentene - hatt en aktiv rolle i arbeidet 

- Vi i Studentparlamentets arbeidsutvalg har hatt muligheten til å komme med innspill i løpet av prosessen, og vi føler at våre innspill har blitt tatt godt imot. Retningslinjene skal sikre et godt lærings- og arbeidsmiljø, sier Biseth-Michelsen. 

- Det er tydelige hva som er forventningene, og at brudd på retningslinjene vil få konsekvenser, sier hun. 

Rektor Stølen mener samarbeidet med studentene har vært viktig.  

- De vet hvor skoen trykker og hvilke grenser de har behov for å tegne opp og gjøre tydeligere. Det er også viktig at de føler eierskap til disse retningslinjene, sier han.  

Gjelder både studenter og ansatte   

Retningslinjene gjelder alle på universitetet. Enten man er rektor eller bachelorstudent, ingeniør i eiendomsavdelingen eller vitenskapelig ansatt på et institutt. De gjelder også i studentforeningene.  

- Vi håper at retningslinjene er med på å gjøre det enklere å si ifra om uakseptabel adferd gjennom Si fra-systemet! Det er gjennom å si fra om uakseptabel adferd at vi får et enda bedre studie- og arbeidsmiljø på UiO, avslutter de. 

Les også:

 

Publisert 13. mars 2019 16:00 - Sist endret 13. mars 2019 16:00