Former coworkers NAFUMA group

Masters and Cand.scient. students

 • Frank Stave: Strukturelle og magnetiske egenskaper for de ternære fasene Co1-tNitAs og CoAs1-xSbx (1982)
 • Per Hagerup Andresen: Strukturelle og magnetiske egenskaper for seriene CrSb1-XTex og CrSb0.95-xTex innenfor det ternære systemet Cr(1+/-y)Sb1-XTe (1987)
 • Bente Gilbu: Characterization and low-temperature oxidative degradation of low-dimensional hafnium tellurides (1989)
 • Rita Glenne: Strukturelle og magnetiske egenskaper for substituert YBa2Cu3O7-β typer faser (1990)
 • Jorunn Fjellstad Schjerven: Struktur og egenskaper for ternære Ni-Ga-As faser, likevektsfasediagram og sammenlikning med Ni-tynnfilm på GaAs (1991)
 • Helene Seim: Fasediagram for Ni-S systemet mellom 40-50mol% svovel : strukturelle egenskaper for α Ni7 S6 og β Ni9 S6.(1992)
 • Emmanuel Dowuona-Owoo: The thermal stability of ammonium nitrate fertiliers (1992)
 • Anja Olafsen: Egenskaper for ternære faser i systemene Ni-Ge-P og Ni-Ge-Sb (1993)
 • Knut Endre Sjåstad: Studier av egenskaper til forbindelsene AIPO4-5, SAPO-5 og CoAPO-5 med AFI-type struktur (1993)
 • Haakon Olav Haakonsen: Faserelasjoner i Mn-P systemet (1994)
 • Hendrik Brinks: Sitratbaserte syntesemetoder og deres bruk til fremstilling av metastabile faser (1994)
 • Ole Henrik Hansteen: Metoder for fremstilling av reduserte former av innskuddsmetalloksider (1994)
 • Knut Woxholt: Analyse av oksygeninnhold i innskuddsmetalloksider med perovskitt-type struktur (1994)
 • Marit Stange: Studier av det ternære systemet Mn-P-Sn og vekst av Mn-P krystaller i smelte (1996)
 • Jørn Tonheim: Syntese av oksidkrystaller med fluksteknikk (1996)
 • Jack Sindre Hallgrim Johansen: Væskebaserte synteser av innskuddsmetalloksider med perovskitt-type struktursystemerne La-Mn-O, Nd-Co-O og Nd-Mn-O (1997)
 • Tonje Nohr: Syntese i svovelsyre med oksider av Fe,Co, Ni og Cu som utgangsmateriale (1997)
 • Ørnulv Vistad: Syntese i svolvelsyre med oksider av V, Nb, Ta som utgansmateriale (1997)
 • Ola Nilsen: Kjemisk gasstransport : beregninger og eksperimenter, med eksempler fra MoS3, Pt og GeO2 (1998)
 • Tom David Atkinson: Syntese og krystallstruktur av hafnium(IV)- og krom(III)sulfater (1998)
 • Vivian Miksch: Effekt av substitusjon på strukturelle og magnetiske egenskaper til Ca3Co2O6
 • Magnus Helgerud Sørby: Strukturelle studier av ternære metalldeuterider (1999)
 • Synnøve Thereses Solevåg: Syntese og strukturkarakterisering av AIPO4H2O(UiO) og AIPO4-CHA(UiO) (2000)
 • Alexander F. Christiansen: Syntese og krystallstruktur av molybdenoksidsulfater (2000)
 • Andreas Hervik: Struktur og magnetiske egenskaper for LaAl1-xCOxO3, samt struktur og ikke-støkiometri for Sr4Fe6-xCoxO13-β (2001)
 • Paul Stavem: Egenskaper for systemene Fe-As-Ge, Fe-As-Sb, Fe-As-Se (2002)
 • Inger Gjerdrum: Struktur og magnetiske egenskaper hos LaMnO3-β der La er substituert med små mengder Ca, Ba og Nd (2002)
 • Line K Wilhelmsen: Hydrogendesorpsjon og struktur av metallhydrider (2004)
 • Tormod Ørdal: Syntese og faseforhold for innskuddsmetallbaserte T-As-Ga, T = V, Cr, MN, Fe, Co, Ni (2004)
 • Katrine Brekke: Undersøkelser av magnetiske faseomvandlinger i Mn1-xFexAs og Mn1-xTixAs : søk etter materialer for magnetokalorisk avkjøling (2005)
 • Thor Lichtenthaler: Ordering of oxygen vacancies in reduced phases of CaMnO3-x and SrMnO3-x (2005)
 • Karina B Klepper: Tynne filmer av Co3O4 framstilt med ALCVD (2005)
 • Ingvild Thue Jensen: Structural studies of hydrides of Zr2Cu, Zr2Pd and LaPtIn (2006; at IFE)
 • Anette Hauger: Syntese og karakterisering av ferroelektriske materialer : Bi4Ti3O12 og BiCoO3 (2006)
 • Selma Dizdarevic: Syntese og karakterisering av porøse koordinasjonspolymere (2006)
 • Terje Olavesen: Strukturelle studier av deuterider for Y3Ni6Al2 LaNiSn og NdNiSn (2007)
 • Jon Bratvold: Tynne filmer av nanolaminater i Fe-Ti-O systemet (2009)
 • Erik Østreng: Tynne filmer av multiferroisk BiFeO3 (2009)
 • Knut B. Gandrud: Thin films of multiferroic BiCoO3 by ALD (2009)
 • Thomas Levy: Egenskaper til organisk-uorganiske hybrdimaterialer (2011)
 • Beate Larsen: DFT-modellering av elektroniske og optiske egenskaperi CPO-27-Zn
 • Heidi B. Ottesen: YBaCo4O7-type oksider som oksygenlagringsmateriale

Dr.scient. and PhD students

 • Helene Seim: Synthesis and properties of perovskite like materials, aspowders and thin films (1997)
 • Bente Tilset: Properties of LaCo1-tCrtO3 (1997)
 • Ole Henrik Hansteen: Lanthanum cobalt oxides as models for La-promoted Co/γ-Al2O3 catalysts (1998)
 • Anja Olafsen: Structure and stability of rare earth oxide carbonates. Properties of Nd-based RP oxides (1999)
 • Hendrik Brinks: Structure and properties of selected perovskite-like oxides (1999)
 • Kjell Ove Kongshaug: Synthesis and characterization of hybrid organic-inorganic metal phosphates (2000)
 • Marit Stange: Local and average structure in selected perovskite-like oxides (2001)
 • Ola Nilsen: Growth of thin films of functional oxides with the ALCVD method (2003)
 • Heidi Mollan Jensen: Synthesis, chracterization and reconstruction of hydrotalcite-like compounds (2003)
 • Magnus Helgrud Sørby: Average and local structure of selected metal deuterides (2004)
 • Ponniah Vajeeston: Theoretical modeling of hydrides (2004)
 • Vidya Ravindran: Theoretical investigation of mixed-valence transition-metal oxides (2005)
 • Lenka Hannevold: Reconstruction of noble-metal catalysts during oxidation of ammonia (2005)
 • Arne Klaveness: Quantum.mechanical modeling and complex hydrides (2007)
 • Renie Birkedal Nielsen: Synthesis and structure of novel inorganic-organic coordination polymers (2008)
 • Martin Lie: Growth of multicomponent iron oxides by atomic layer deposition (2008)
 • Frode Tyholdt: Chemical solution deposition of piezoelectric PZT and multiferroic BiFeO3 thin films (2008)
 • Fedrica Mudu: Catalyic partial oxidation of methane to synthesis gas: Materials and reaction mechanisms (2011)
 • Karina Klepper: Deposition of organic-inorganic hybrid materials by atomic layer deposition (2011)
 • Madeleine Diskus: On model materials designed by atomic layer deposition for catalysis purposes (2011)

Co-supervisor (other research groups): Marc Avice (2007) and  Nalini Vajeeston (2010)

Post docs and researchers

 • Pavel Karen: High Tc superconductors and related compounds
 • Natsuko Sakai: Structure and thermodynamics of perovskites for SOFC
 • Egil Gulbrandsen: EXAFS studies of intermetallic systems
 • Siv Aasland: Structural and electronic properties of perovskite ferrites
 • Monica Endregaard: EXAFS studies of microporous materials
 • Poul Norby: Synchrotron radiation experiments and applications in industry
 • Kjell Ove Kongshaug: Metal organic framework structures; aspects of CO2 absorption
 • Ingvil Gausemel: Surface properties of complex oxides
 • Ole Henrik Hansteen: defcets and vacancy ordering in reduced perovskite oxides
 • Pascal Dietzel: Synthesis, structure, properties of metal-organic framework structures
 • Ulrike Grossner: Nanostructures as model materials
 • Gao Tao: Synthesis of nanomaterials and physical characterization
 • Natasha Sharova: Novel protonconducting oxides
 • Murugan: High temperature monolite reactors for catalysis
 • Jonas Höwing: Heterovalent substituted BiFeO3 - multiferroics
 • Charles Hervoches: Neutron diffarction studies of low-dimensional oxides
 • Hiroshi Okamoto: Synthesis, structure, properties of novel functional oxides
 • Morita: Synthesis and properties of thermoelectric oxides
 • Nalinava Sen Gupta: Crystal structure of metal-organic precursors for ALD
 • Nicolas Creon: Structure and properties of functional oxides
 • Yohann Breard: Spin, charge and orbital ordered oxides
 • Titta Aaltonen: Li-based ALD processes of battery related materials
Published Dec. 19, 2011 2:57 PM - Last modified Dec. 20, 2011 2:48 PM