Disputation: Hans Vigeland Lerum

Msc. Hans Vigeland Lerum at the Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is defending the thesis « Removing Contaminants from non-ideal Hydrometallurgical Solutions – Assessment of Cd (II) Liquid-liquid Extraction with Aliquat 336 in Toluene» for the degree of Philosophiae Doctor.

Bildet av kandidaten.

Disputation

The University of Oslo is partly closed at the moment, due to the Corona Pandemic. The Disputation will therefore be live streamed using Zoom. 
The Chair of Defense will lead the Disputation and the Defense technician will solve technical issues.

Ex auditorio questions: The Chair of Defense will invite the audience to ex auditorio questions. These can be asked orally, by clicking "Participants - Raise hand" in the Zoom menu. The Zoom-host will grant you to speak in the meeting. 

 

Click to join the Disputation

 

 

 


Download Zoom here

 

Order the Dissertation as PDF from this email address with the name of the Candidate: a.c.gartner@kjemi.uio.no
The Dissertation will also be available for download during the Defense.


Trial lecture

5th. of June 10:15 AM, Zoom

"Catalysis and Catalysts - General principles, Types and Applications" 

 

Click to join the Trial lecture

Conferral summary

Høyere ionestyrker gjør bestemmelser av ekstraksjonsmekanismer vanskeligere. Flere målemetoder må bli tatt i bruk for å kunne forklare alle effektene av høyere ionestyrke.
 

Hovedfunn
Vi prøvde å teste hvordan væske-væske ekstraksjon av kadmium ble påvirket av varierende mengde salt i vannfasen. Dette førte også til at vi prøvde forskjellig typer salt i vannfasen. Vi så da at salter, som ikke skulle påvirke ekstraksjon gjorde det allikevel, når konsentrasjoner ble høy. Hvordan disse ekstra saltene påvirket ekstraksjonen var vanskelig å se med de klassiske teknikkene.  Vi testet derfor teknikker som Raman og NMR spektroskopi, som kunne se hvordan disse ekstra saltene oppførte seg. Dette åpnet for at vi kunne detektere, og til en vis grad kvantifisere flere li
kevekter i ekstraksjonssystemet brukt. Disse ekstra likevektene gjør at det er vanskelig å forklare hva som skjer, men nå har vi en bedre mulighet til å se på dem.

 

 

 

Published Sep. 10, 2020 10:08 AM - Last modified Sep. 10, 2020 10:15 AM