Disputation: Josefine Eilsø Nielsen

MSc. Josefine Eilsø Nielsen at the Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is defending the thesis « Examining the Molecular Mechanism of Antimicrobial Peptides using Neutron and X- ray Scattering Techniques » for the degree of Philosophiae Doctor.

Bildet av kandidaten.

Disputation

Due to the ongoing Pandemic, the Disputation will be held digital using Zoom. The Chair of Defence will lead the Disputation and the Defence technician will solve technical issues.

Ex auditorio questions: The Chair of Defence will invite the audience to ex auditorio questions. These can be asked orally, by clicking "Participants - Raise hand" in the Zoom menu. The Zoom-host will grant you to speak in the meeting. 

Join the Disputation

 


Download Zoom here

Order the Dissertation as PDF from this email address with the name of the Candidate: a.c.gartner@kjemi.uio.no


Trial lecture

Title:

‘Drug delivery systems for combating infections’ 

Video of Trial lecture
 

Conferral summary

Antimikrobielle peptider har lenge vært fremmet som et alternativ til dagens antibiotika fordi peptidene virker på den generelle cellemembranen til bakteriene uten å generere særlig resistens. I dette doktorgradsarbeidet har vi studert systematisk hvordan antimikrobielle peptider påvirker cellemembranen til bakterier på et molekylært nivå ved hjelp av røntgen- og nøytronspredning.

Main research findings

Antimikrobielle peptider er en del av det medfødte immunforsvaret til et bredt spekter av arter, inkludert mennesker or dyr. På grunn økende problematikk knyttet til antibiotika resistens har disse naturlige antimikrobielle peptidene lenge vært fremmet som et mulig alternativ til dagens antibiotika. Peptidene ser ut til å vekselvirke med den generelle cellemembranen til bakteriene. Dessverre, er det likevel fortsatt mye usikkerhet knyttet til nøyaktig hvordan interaksjonen med membranen fører til celledød. I dette doktorgradsarbeidet har vi studert hvordan en rekke antimikrobielle peptider påvirker modellsystemer laget for å etterlikne bakteriemembraner ved hjelp av røntgen- og nøytronspredning.

Våre resultater viser at alle peptidene vi har studert signifikant øker transporten av lipider innad i membranen og mellom ulike membraner uten å nødvendigvis endre den overordnede strukturen på membranen. Vi ser for eksempel ikke noe bevis for at peptidene lager definerte kanaler i membraner slik som tidligere har vært en ledende hypotese for hvordan de dreper bakterier. Effekten vi observerer på lipid transport kan potensielt knyttes til forstyrrelser i den nøye regulerte sammensettingen av lipider i membranen og økt ione-transport. Denne økte molekylære kunnskapen om hvordan naturlige antimikrobielle peptider påvirker membraner kan hjelpe forskere i design av nye effektive legemidler.

 

 

 

Published Nov. 20, 2020 9:57 AM - Last modified Dec. 8, 2020 12:34 PM