English version of this page

Undervisning med aktiv læring

Her finner du konkrete forslag til metoder for aktiv læring. Husk å tenke på at undervisningsaktivitene du velger bør henge sammen med vurdering og læringsutbytte.

Fagbegreper

Metoder for å trene på å forstå og bruke begreper i faget, inkludert mikroskriving og diskusjonsoppgaver.

Argumentasjon

Øvelser som gir studentene trening i å argumentere i faget sitt, inkludert "5-min paper" og "And-But-Therefore".

Tilbakemeldinger

Teknikker for å reflektere rundt egen skriving, læring og utvikling, inkludert hverandrevurdering og refleksjonsnotat.

Struktur

Verktøy for å arbeide med struktur i en god tekst, inkludert PostIT-bonanza og reversdisponering.

Oppgaveskriving

Her finner du ressurser og metoder for å arbeide med oppgaveskriving.

Formidling

Sjangere som lar studentene trene på å formidle fagkunnskap til folk flest, inkludert blogg, leksikonartikkel og kronikk.

Responssystemer

Hvordan ta i bruk responssystemer i undervisningen din.

Litteratur

Oversikt over litteratur, evalueringer og andre ressurser. 

Vi vil høre fra deg!

Bruker du en metode som fungerer? Vil du delta i et nettverk for å utvikle undervisningen ved fakultetet?

Undervisningsplanlegging

God undervisning handler om å formidle faget på en måte som treffer studentene. Her finner du et rammeverk som viser hvordan du kan planlegge og gjennomføre undervisning med aktiv læring.